Interjú Dr. Váradi Natáliával

Diplomaszerzések helyei:

Ungvári Nemzeti Egyetem: Nemzetközi kapcsolatok szak (MSc) 

Károli Gáspár Református Egyetem: Magyar mint idegen nyelv szakirányú pedagógus továbbképzési szak (MSc)

Nyíregyházi Főiskola: Közgazdász, gazdálkodási és menedzsment szak 

Debreceni Egyetem: Történelem (PhD)

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola: Angol nyelv és világirodalom/Történelem szakpár

 

„Úgy gondolom, ha valaki európai szintű, a jelenkori elvárásoknak megfelelő tudással szeretné felvértezni magát, annak itt a helye, a Kárpátaljai Magyar Főiskolán!” 

 

Hogyan alakult az életed az érettségi után?  

Bátyúban születtem, 1997-ben a helyi középiskolában érettségiztem. Nem volt kérdéses számomra, hogy tovább szeretnék tanulni. A Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola épp ekkor nyitotta meg kapuit a tanulni vágyó fiatalok előtt, így alsós tanító nénim javaslatára ide jelentkeztem angol nyelv, világirodalom és történelem szakra. 

 

Jelenleg hol élsz? Hol dolgozol? 

Jelenleg Beregszászban élek, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fősikola történelem tanára, történész docense vagyok, valamint az intézmény Felnőttképzési Központjának és ECL vizsgaközpontjának vezetője, és a Genius Jótékonysági Alapítvány irodájának igazgatója. 

 

Miért döntöttél emellett a felsőoktatási intézmény mellett?

Érettségi után nagyon vonzó lehetőség volt a Kárpátaljai Magyar Főiskola, egyrészt, mert itt ingyen, magyar nyelven lehetett tanulni. De úgy gondolom, az intézmény több ennél: nagyon nagy értéke a kárpátaljai magyarságnak, a szellemi intelligencia és a tudományos  utánpótlás biztosítéka, emellett kulturális-tudományos központja is. 

 

Megannyi helyen tanultál, mik a távlati terveid, hogyan képzeled el a jövőd?

Jelenleg Kijevben, az Ukrán Tudományos Akadémián írom történelemből a nagydoktori disszertációmat. Bár nagyon szeretem és élvezem a szervezői feladatokat, és szeretném ezt továbbra is folytatni, a közeljövőben szeretnék többet foglalkozni a tudományos munkával, elmélyíteni a tudományos pályámat, főleg Kárpátalja történelmével kapcsolatban. A doktori disszertációm az ‘56-os forradalom témájában íródott, de az az álmom, hogy egy monográfiát készítsek Kárpátalja történelméről, mely a Sztálin halála utáni időszaktól, 1953-tól a Szovjetunió felbomlásáig, 1989-ig tartó időszakot ölelné fel. Ehhez már nagyon sok levéltári anyag áll a rendelkezésemre, csak arra lenne szükség, hogy kicsit elvonuljak, és az eddigi kutatásaimat kerek egésszé, könyvvé formáljam. 

 

Mit tanácsolnál azoknak a diákoknak, akik felvételi előtt állnak?

Első sorban azt javaslom mindenkinek, hogy vegyék komolyan! A középiskola utáni vizsgákat nem véletlenül nevezzük érettséginek. Valójában akkor kezdődik a nagybetűs élet, amiben fontos, hogy helyt tudjanak állni. Mindenképpen olyan szakmát válasszanak, amit nem kötelességnek vagy nehézségnek éreznek, hanem valóban élveznek és szeretnek! A II.RFKMF számos lehetőséget kínál arra, hogy mindenki megtalálja a neki tetsző továbbtanulási lehetőséget, ugyanis folyamatosan bővül a szakok köre, amire jelentkezhetnek. Amellett, hogy az épület kívül-belül impozáns, folyamatosan fejlődik infrastrukturálisan, a tantermek modern eszközökkel felszerelve várják a fiatalokat, mindenhol elérhető az internet, a könyvtárunkban minden témához és tantárgyhoz megtalálják a kellő szakirodalmat. És arról se feledkezzünk meg, hogy olyan szakemberektől, elismert tudósoktól tanulhatnak az intézményben, akik már nagyon sokat bizonyítottak.

A 21. században pedig a tudás tőkéje a boldogulás alapja. Ez az amitől senki és semmi, még a politikai helyzet vagy a gazdasági krízis sem foszthat meg! Úgy gondolom, ha valaki európai szintű, a jelenkori elvárásoknak megfelelő tudással szeretné felvértezni magát, annak itt a helye, a Kárpátaljai Magyar Főiskolán! 

 

Így visszagondolva, jó döntésnek bizonyult, hogy szülőföldeden maradtál? 

Nyilvánvaló, hogy ha ma kellene döntenem erről, ma is itthon maradnék. Tulajdonképpen az ember élete minden egyes napján döntéseket hoz. Számtalan alkalommal kaptam magyarországi és egyéb külföldi intézményektől nagyon kedvező állásajánlatokat, kecsegtető fizetéssel, magas pozíciókban. Sohasem játszottam el még a gondolattal sem, hogy itt hagyom a szülőföldemet, mert úgy érzem, itthon van a helyem, a kárpátaljai magyarság szolgálatában. Nem lehet véletlen, hogy a Jóisten ide vezetett. Hiszem, hogy célja volt vele, és bízom benne, hogy munkámmal Isten dicsőségét szolgálom.

 

Interjú Kosztyú Csillával

Diplomaszerzés helye: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola/Interregionális Menedzsment Akadèmia 

Szak: tanítói/jog

Jelenlegi foglalkozása: Anyakönyvvezető – vezető szakember Beregszászi Anyakönyvi Hivatal

 

Nem lettem pedagógus, mégis nagyon sokat köszönhetek az intézménynek. Falai közt váltam felnőtté, megtanultam nem csak megfogalmazni a céljaim, de kiválasztani az utat is, mely hozzájuk vezet”.

 

Hogyan alakult az életed az érettségi után?

Középiskolai tanulmányaimat szülőfalumban, a Csomai Középiskolában végeztem. A 2000-es évek elején már az osztálytársaim közül is sokan dolgoztak Magyarországon vakáció alatt, úgy gondoltam, sikeres tanulmányi eredményeim ellenére én is ezt az utat választom. Magyar ajkú családból származom, az ukrán nyelvvel akkortájt hadilábon álltam, nem tudtam, megtalálom-e a helyem ebben talán még a mostaninál is kilátástalanabb világban. Végül a szüleim ragaszkodtak hozzá, hogy folytassam tanulmányaimat. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolát közelsége és a magyar nyelvű oktatás miatt választottam. 

Nem lettem pedagógus, mégis nagyon sokat köszönhetek az intézménynek. Falai közt váltam felnőtté, megtanultam nem csak megfogalmazni a céljaim, de kiválasztani az utat is, mely hozzájuk vezet. A lelkiismeretes tanárok, fejlett technikával felszerelt tantermek, a megannyi jóbarát és évfolyamtárs máig is kedves emlékként elevenednek meg előttem. 

Azóta más irányba sodort az élet. Még a diplomám megszerzése előtt, 2006, áprilisában az önkormányzati választások után, felajánlották a helyi községi tanács jegyzői pozícióját. Így, 15 év távlatában bevallom, nagyon sok kétség volt bennem. Fiatal voltam és tapasztalatlan, tudtam, nagyon nagy fába vágom a fejszém. Segítőkész kollégáimnak köszönhetően hamar belejöttem, megszerettem a jegyzői munkát. Amikor sikerült belelátni az önkormányzati feladatok mélységeibe rájöttem, jogi végzettségre van szükség ahhoz, hogy nem csak jó, de a legjobb legyek. Így 2006-ban már hozzá is kezdtem gyermekkori álmom megvalósításához és elkezdtem jogtudományt hallgatni. 2020-ban sikeresen befejeztem a mesterképzést és jogász képesítést szereztem. 

 

Jelenleg mivel foglalkozol? 

Jegyzői munkám a szülőfalumhoz, Csomához kötött. 2020 decemberével a helyi önkormányzatok összevonásával munkahelyem megszűnt, bár kaptam több ajánlatot is, nem szerettem volna kistérségi elöljárói körzetben folytatni a munkát. Azóta eltelt egy év, volt időm átgondolni, átértékelni mindent, de szülőfalum és az itt élő emberek iránti szeretet és tisztelet nem változott. Amikor új munka után néztem is elsődleges szempont volt, hogy az embereknek tudjak segíteni. Így esett a választásom az anyakönyvi hivatalra. 

 

Milyen benyomásaid, tapasztalataid vannak az általad megismert intézményekről? 

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola kiválasztásakor az anyanyelvi oktatás volt a fő szempont. Hiszem és vallom, hogy valódi tudást csak akkor szerezhet az ember, ha az oktatási nyelv teljes birtokában van. Jogi tanulmányaim során már nem volt lehetőségem magyar nyelven tanulni, de akkorra már az ukrán nyelvet sikerült magas szinten elsajátítanom.

Nem volt alkalmam kipróbálni magam pedagógusként soha, így sokszor megkérdezték már tőlem, nem érzem-e úgy, hogy elpazarolt az a négy év, amit a főiskolán töltöttem. Határozottan állítom: Nem! Rengeteg tudást kaptam, mind elméleti, mind gyakorlati téren. Értékes embereket ismertem meg, megtanultam milyen egy igazi csapat, hogy lehetek hasznos része a társadalomnak. Bár a tanítói diplomám a fiókban „porosodik”, a fentebb felsorolt értékeket nem veheti el tőlem soha senki, sokszor ma is vissza nyúlok az ott szerzett tapasztalataimhoz.

 

Mik a távlati terveid/ hogyan képzeled el a jövőd?

2022 új kihívásokat tartogat számomra, hisz az évet már anyakönyvvezetőként kezdtem. Mindig érdekelt a politika, az érdekképviselet, nem csak a helyi magyarság szintjén, de magasabb, országos szinten is, a jövőben ebben szeretnék kicsit jobban elmélyedni. Rengeteg ötletem és tervem van, de ez még a jövő titka.

 

Mit tanácsolnál azoknak a diákoknak, akik felvételi előtt állnak?

Szeretnék mindenkit arra biztatni, ne féljen a továbbtanulástól. Sok végzős tanulónak kéves elképzelése van arról, milyen is egy felsőoktatási intézmény hallgatójának lenni, a legtöbben azt hiszik, kizárólag tanulásról szól az egész. Kevés hangsúlyt kapnak azok a fontos dolgok, amelyek valóban életre szóló élményként szolgálnak életünkben. Új barátságok, ismerettségek születnek, készségek és tudás ragad ránk – gondolok itt nem a tankönyvekből nyert tudásra, inkább a boldoguláshoz szükséges gyakorlati dolgokra -, melyek a képzeletbeli tarisznyánkban egy életen át hasznos utitársak lesznek. 

 

Így visszagondolva, jó döntésnek bizonyult, hogy szülőföldeden maradtál? 

A válaszom egyértelmű: Igen! Most se tennék másként. Sok ismerősöm ment külföldre szerencsét próbálni és sajnos sokan nem találták meg helyüket a nagyvárosok falai között. Aki tudja, mit jelent a Haza, a Szülőföld szó, annak épp oly nélkülözhetetlen dolgok ezek, mint a levegő vagy a víz. Nekünk itt Kárpátalján, különösen nagy feladatunk van, Hazát építeni, megmaradni ebben a hányatott sorsú katlanban. Aki ezt a feladatot magára vállalja, annak valami csoda folytán emberfeletti erő is adatik ehhez.

Interjú Vezsdel Lászlóval

Jelenlegi munkahely(ek): II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Kiadói Részleg

Diplomaszerzés helye: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

Szak/szakok: Földrajz, Történelem, Turizmus szak

 

 “Sosem tudni mikor jön egy lehetőség, amiből előnyt lehet kovácsolni.” 

 

Hogyan alakult az életed az érettségi után?  

2012-ben érettségiztem a Beregszászi 3. Számú Zrínyi Ilona Középiskolában, majd a II. RF KMF-re felvételiztem. A kötelező tantárgyak mellett egy választott ZNO-t tettem, a földrajzot, így nem is volt kérdés, hogy milyen szakra jelentkezem. Jelenleg Tiszacsomán élek, a II. RF KMF Kiadói részlegén vagyok tördelő. Emellett pedig idegen- és túravezetőként is tevékenykedem. 

 

Miért épp a beregszászi főiskolát választottad? 

Fontos volt számomra, hogy itthon, közel a szülőfalumhoz tanulhassak tovább az anyanyelvemen, a rokonaimtól pedig sok jót hallottam az intézetről. Színvonalas az oktatás, valamint nekem sem volt ismeretlen a főiskola, mivel többször megfordultam ott  tanulmányi versenyeken. 

 

Milyen tapasztalataid, benyomásaid lettek az ott töltött évek alatt? 

Elég vegyes tapasztalataim voltak. Az alapképzés alatt jól éreztem magam, szép diákéveket tudhattam magam mögött. Amit elsősorban kiemelnék, az az összetartó csoportunk, sok nehézségen, számtalan vizsgán, beszámolón segítettük át egymást. A terepgyakorlatok is különleges élményként maradtak meg, a hangulatát, az ott átélt élményeket nagyon kellemes  visszaidézni. 

A nehézségeket inkább azok a tantárgyak jelentették, amelyeket nem sikerült elsőre jó eredménnyel teljesíteni, sajnos olyan tantárgyakat is meg kellett tanulni, amik nem igazán érdekeltek. Nem voltam kibékülve a kémiával, pótvizsgám is volt belőle. 

A tanárok korrektek voltak, vizsgán a tudást vették figyelembe, nem pedig a szimpátiát.  

A földrajz után a történelem kicsit más terület volt. 

 

Mit üzennél azoknak a diákoknak, akik felvételi előtt állnak? 

Mindenképp felvételizzenek, próbáljanak meg továbbtanulni, ragadják meg a lehetőséget, mert az nem válik a kárukra. Sőt!
Nagyon sok lehetőséget múlasztanak el azzal, ha nem tanulnak tovább. Én sem lehetnék most idegenvezető. De szeretem a szerkesztői munkakörömet is, mert ott is vannak kihívások. 

Akinek esetleg még nincs elképzelése, hogy mivel szeretne foglalkozni, az is vágjon bele, majd  kialakul a szakiskolai, egyetemi vagy főiskolai évei alatt, megtalálja az érdeklődésnek megfelelő utat. Sosem tudni mikor jön egy lehetőség, amiből előnyt lehet kovácsolni.

Interjú Pinte Edinával

Név: Pinte Edina

Jelenlegi tanulmányok: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

Szak: Matematika 

Jelenlegi foglalkozása: hallgató 

 

“Én jó döntésnek tartom, hogy itthon maradtam. Ha most kellene felvételiznem, akkor is biztosan ugyanígy döntenék.”

 

Hogyan alakult az életed az érettségi után? 

A Nagydobronyi Középiskolában érettségiztem 2019-ben. Ezután a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola matematika, kémia és számvitel szakjaira adtam be a jelentkezésem, valamint az UNE-re is felvételiztem. A beiratkozásnál a főiskolára esett a választásom, ahol nappali tagozaton a matematikát, levelezőn pedig a számvitel szakot választottam. Jelenleg 3. évfolyamos vagyok és már csak matematika szakon tanulok. 

 

Miért döntöttél a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola mellett?

Nálam sosem volt tervben, hogy az anyaországban fogom folytatni a tanulmányaimat, mindig is úgy terveztem, hogy itthon maradok. Az UNE és a II.RFKMF között hezitáltam, és mivel a nővérem is a főiskolán végezte el tanulmányait, ezért az ő tapasztalatai alapján végül én is ezt az intézményt választottam. 

 

Diákként milyen tapasztalataid vannak a II. RF KMF kapcsán? 

A heteim nagy részét Beregszászban töltöm a Kölcsey Ferenc Szakollégiumban, hétvégente pedig hazajövök, Nagydobronyba. Szeretek ott lenni, eleinte nehéz volt, hozzá kellett szoknom az új környezethez, de a kezdeti nehézségek ellenére – mint a változás, hogy el kellett menni itthonról – most már nagyon jól érzem ott magam. 

 

Mik a távlati terveid/ hogyan képzeled el a jövőd? 

A legközelebbi céljaim, hogy megszerezzem az alapdiplomámat, majd a magiszteri fokozatot és ha Isten is úgy akarja, akkor még tovább menetelnék a doktori fokozat felé. Szívesen lennék főiskolai tanár, szeretem azt a légkört, ami ott van.

 

Mit tanácsolnál azoknak a diákoknak, akik felvételi előtt állnak? 

Elsősorban azt, hogy válasszák a főiskolát, mert nagyon barátságosak, megértőek és segítőkészek a tanárok. Valamint olyan szakot válasszanak, amit a sajátjuknak éreznek, mert a jövőben valószínűleg azzal fognak foglalkozni, ezért jó, ha élvezik és szeretik, amit csinálnak. Én jó döntésnek tartom, hogy itthon maradtam. Ha most kellene felvételiznem, akkor is biztosan ugyanígy döntenék.

Interjú Rajkó Balázzsal

 

“Nagyon fontos a tehetség, talán az mindennek az alapja és a szorgalom, mert a tehetség szorgalom nélkül hamar elillanhat.”

 

Hogyan alakult az életed az érettségi után?  

Magyarországon, Zala megyében, Nagykanizsán születtem. Sporttagozatos általános iskolában végeztem a nyolc osztályt, majd folytatva a családi hagyományt a helyi, Thúry György Kereskedelmi Szakközépiskolába érettségiztem és lettem e mellett bolti eladó, de abból is olyan, aki egyből boltvezető is lehet – egy szóval régen, más rendszer volt. A kedvencem abból az időszakból a szerda, a gyakorlati nap volt, amikor is az első három tanóra után irány a munkahely, ahol megtanultunk minden olyan, elsősorban gyakorlati dolgot a kereskedelemmel kapcsolatban, amit az iskolapadban ülve nyilván nem lehetett. Mozdulatok, mondatok, emberek, mindent. 

Az én időmben a szüleim, még úgy gondolkodtak, hogy végy egy jó szakmát a kezedbe és azzal majd boldogulsz. Öt év múlva, már javában dolgoztam, amikor édesanyám elém rakta az aktuális felsőoktatási tájékoztatót, de ekkor már éreztem, hogy kicsúsztam az úgynevezett tanuló éveimből. Egy kicsit, még ma is bánom, hogy akkor nem voltam kitartó. Arról nem is beszélve, hogy a felnőttkori életemben hányszor szembesültem azzal, hogy mennyivel könnyebb az élet diplomával a kézben. 

 

Hogyan csöppentél Kárpátaljára? 

Kárpátaljára a szerelem hozott és itt kellett rájönnöm és megtapasztalnom, hogy otthonról, haza érkeztem. Ugyanaz a nap süt le ránk, mint a világ bármely táján élőkre. Igazán büszkék lehetünk arra, hogy végvárai, bástyái lehetünk annak, amit úgy hívunk: magyar. 

 

Jelenleg mivel foglalkozol? 

Jelenleg a Pulzus FM rádiónál vagyok önkéntes munkatárs és főleg a reklámok megfogalmazását  és megszólaltatását végzem, de nem esik nehezemre az élő műsorvezetés sem, korábban aktívan csináltam is. A TV21 Ungvárnak készítek magazin műsorokat: “Azért jöttem ide…” és “Gyere velem!”

Előbbi, egy valódi kárpátaljai mozaik műsor, népies, régies, kihalófélben lévő mesterségekkel és igazán különleges csoportokkal, emberekkel. Utóbbi, egy barangolás Kárpátalján, bizonyság arról, még a legeldugottabb falvakról is, hogy mindenkinek van valamire büszkének lenni, legyen az egy templom, vagy a település egy, mára már talán kevésbé ismert lakója.

Illetve megpróbálva haladni az új lehetőségek útján létrehoztuk a B, MINT KIVÁNCSI  Youtube csatornát, egy most nagyon népszerű,  fiatalos, úgynevezett Podcast-ot, ahol szintén kárpátaljai emberekre teszünk egy kis reflektorfényt, olyanokra,  akik teljesen hétköznapiak és nem is gondolnánk róluk, hogy mindenkinek van egy figyelemre méltó sztorija, megismertetve őket lehetőleg mindenkivel! 

 

Mit tanácsolnál azoknak a diákoknak, akik felvételi előtt állnak? 

Bár a kollégiumi élet nem maradt ki teljesen, de úgy gondolom, hogy egyetemi, vagy főiskolai kollégiumi élet semmihez nem hasonlítható, fantasztikus élmény, ráadásul legalább annyi tudás és tapasztalat szerezhető, mint a katedrát hallgatva.

Nagyon fontos a tehetség, talán az mindennek az alapja és a szorgalom, mert a tehetség szorgalom nélkül hamar elillanhat. Az ember, ha fiatal, kísérletezzen, próbáljon ki, amit csak lehet, még akkor is merjen változtatni, ha már úgy érzi, hogy megtalálta azt, amiben igazán tehetséges. Fontos a széles látókör, a kíváncsiság. Segít fiatalon tartani és hát a fiataloké a jövő!

Az az ember, aki tanul, még akkor is amikor olyan dolgokat kell bebiflázni, amiknek vélhetően soha nem lesz konkrét haszna, akkor is fejlődik. Tágul a világlátása, olyan problémáknak is megtalálja a megoldását, amit e nélkül nem biztos, hogy észrevenne. 

Az idei felvételi tájékoztató grafikusa: Varga Adrienn Barbara

A Momentum Doctorandus egyik kiemelt projektje 2013 óta a Felvételi tájékoztató kiadvány, amelynek célja, hogy segítse a felvételi előtt álló kárpátaljai magyar fiatalokat. Idén már 10. alkalommal állítjuk össze a kiadványt, amely már egy éve önálló honlappal is rendelkezik, hogy naprakész információkkal lássa el a diákokat, szülőket és pedagógusokat egyaránt. A kiadvány összeállításakor nem csupán a belbecs, de a külcsín is nagyon fontos számunkra, ezért évről évre gondosan választottuk ki a grafikusokat, hogy minél szebb és színesebb legyen a kiadványunk. Az idei jubileumi kötetünket különlegessé szerettük volna tenni és hogy még inkább kifejezésre jusson a tehetséggondozó tevékenységünk, olyan fiatal kárpátaljai magyar grafikust kértünk fel a munkára, aki még pályája kezdetén van és a kiadványba készített képek a szakmai előrelépését is segíthetik. Így esett a választásunk Varga Adrienn Barbarára, aki grafikáival fiatalosabbá és modernebbé varázsolta az idei tájékoztatónkat.

Kedves Adrienn, mesélj kérlek a gyerekkorodról!

Kárpátalján, Nagydobronyban születtem és itt nevelkedtem. A Nagydobronyi Középiskolában tanultam, majd érettségi után kezdtem el felsőfokú tanulmányaimat Magyarországon.
Már egészen korán felkeltette érdeklődésemet a művészet, ezért a gyermekkoromat a képzőművészet iránti szeretet, rajongás határozta meg. Mindig szerettem valami alkotó tevékenységgel elfoglalni magam, ezért különböző szakkörökre, foglalkozásokra jártam és rengeteg művészeti pályázaton, versenyen vettem részt.

Mikor kezdett el vonzani a grafikusi pálya?
Általános iskolásként kezdtem el rajzszakköre járni, ahol az évek folyamán, ahogy fejlődtem, úgy tudatosult bennem, hogy én ezt a pályát szeretném választani. Később, ahogy teltek az évek, ez egyre inkább előtérbe került és mai napig nem változott ezzel kapcsolatban a motiváltságom, sőt egyre inkább erősödött.

Hogyan emlékszel vissza a felvételei időszakra? Ismerted a tájékoztatónkat?
Nagyon izgulós típusnak tartom magam, de talán a legtöbb diák így van ezzel a felvételi időszakban. A középiskola utolsó évében a felvételi előtt ismertem meg a MD felvételi tájékoztatóját. Akkor nagyon nagy segítségnek találtam az általatok szervezett előadást és a kiadványt is, mivel nemcsak a kárpátaljai, hanem a magyarországi felvételivel kapcsolatban is egyaránt nyújt tájékoztatást és friss naprakész információkat. Volt szerencsém azóta a felvételi honlappal is találkozni, ami pedig még inkább kiegészíti a tájékoztatót.

Hol tanulsz most? Hogyan esett erre az intézményre és szakra a választásod?
Jelenleg a Soproni Egyetem, Faipari Mérnöki és Kreatívipari Karának Tervezőgrafika szakán tanulok. Az egyetemnek a családias, befogadó hangulata az első perctől vonzó volt számomra. E mellett nagyon fontos volt még a megszerezhető tudás, így esett a választásom erre az egyetemre.

Milyen céljaid vannak?
Jelenleg céljaim elsősorban az egyetemmel kapcsolatosak. Illetve az, hogy a munkáim minél több emberhez eljussanak és ezáltal megismerjenek.
Maximalistának tartom magam, ha tehetem szabadidőmben, szívesen foglalkozom olvasással, illetve ismereteim bővítésével. Szeretek kiállításokat látogatni és pályázatokon, versenyeken részt venni, megmérettetni magam. Mindig próbálom, a legjobbat kihozni magából, legyen szó bármilyen feladatról vagy munkáról.


Milyen érzés volt dolgozni a tájékoztató grafikáin?
Ezúton is köszönöm szépen a megkeresést, a bizalmatokat, és nagyon örülök neki, hogy a jubileumi kiadvány grafikáit én készíthettem el. A tájékoztató grafikáin dolgozni számomra nagy öröm volt, főként azért mert úgy éreztem, valami olyannak lehetek részese, ami korábban, amikor én is elindultam ezen az úton, nagyon sokat segített. Ami külön öröm volt még, hogy ez a kárpátaljai fiatalok részére készült. Remélem, hogy a grafikák elnyerik a diákok tetszését, igyekeztem moderné, fiatalossá varázsolni őket és sikeres felvételit kívánok mindenkinek.

Mit üzennél a most felvételiző diákoknak?
Mindenképpen legyenek kitartóak, és ha valamit elhatároznak, semmiképpen se adják fel. Éljenek a lehetőségekkel, nyugodtan merjenek a megszokottól eltérő szakmát választani és nagyot álmodni, mert minden rajtunk múlik.

Interjú Szanyi P. Líviával

Diplomaszerzés helye: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

Szak: Biológia

Jelenlegi tanulmányok: Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem (II.RFKMF kihelyezett képzés)

Szak: Élelmiszermérnöki

Jelenlegi foglalkozása: oktató, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Egán Ede Szakképzési Centrum Nagydobronyi Szakképzési Központ 

 

     “Tapasztalataim szerint kellő akarattal és kitartással sikerül elérni a céljainkat, ne adjuk fel az első akadálynál, mert azok folyamatosan követni fogják egymást az életben.”

 

Hogyan alakult az életed az érettségi után? 

2014-ben érettségiztem a Nagydobronyi Középiskolában (jelenleg Nagydobronyi Líceum). A külföldi továbbtanulás meg sem fordult a fejemben, jelentkezésemet a II.RFKMF óvodapedagógia, tanítói és biológia szakára adtam be, de végül a biológia szakot választottam, ami életem egyik legjobb döntése volt. 

Jelenleg mivel foglalkozol?

Nagydobronyban élek a családommal. 2018-tól, BSc diplomám megszerzését követően egy évet a Beregszászi Esti Iskolában dolgoztam tanárként. 2019-ben elsőként szülőfalumba, Nagydobronyban nyitotta meg kapuit a II.RFKMF egységeként az Egán Ede Szakképzési Centrum, ahol először kollégiumi nevelőként, majd oktatókén kaptam állást. 

Miért döntöttél a II. RF KMF mellett?

Középiskolás éveim alatt, tanulmányi versenyek keretében többször is megfordultam a főiskolán, ami már akkor is vonzó volt számomra. Adott volt a lehetőség anyanyelvemen, ingyenesen továbbtanulni, így más alternatíván nem is gondolkodtam, minthogy a főiskolát válasszam. 

Milyen benyomásaid, tapasztalataid vannak a II. RF KMF-ról?

Szerintem nem túlzok, ha azt mondom, hogy legszebb éveimet töltöttem a főiskolán. Nem voltam lógós diák, szerettem minden egyes tanórán jelen lenni. Iskolás éveim alatt a reál tantárgyak érdekeltek, de konkrétan nem csak a biológia, azt már a főiskolán szerettették meg velem a tanáraim, akik igyekeztek az oktatás mellett nevelni is minket. Nagyon sokat köszönhetek Dr. Kohut Erzsébetnek, aki már diákként bevont minket a felnövekvő nemzedék környezettudatosságára való nevelésébe is. Előadóként és programvezetőként kapcsolódok be az évente megrendezendő természetvédelmi és -ismereti táborba és a „Genius” Jótékonysági Alapítvány által szervezett tehetséggondozó és versenyfelkészítő hétvégékbe is. Olyan külföldi és belföldi tanulmányi utazásokon vehettem rész, amik életre szóló élményekkel gazdagítottak. Több tanulmányi ösztöndíjat is sikerült elnyernem, amelyek tovább motiváltak a tanulásban is. Mindezek mellett nagyon sok élményt, tapasztalatot és barátot szereztem a főiskolán „HÖK-ösként”, mivel tagja voltam a II.RFKMF és a Kölcsey Ferenc Szakkollégium Hallgatói Önkormányzatának is. 

Mik a távlati terveid/ hogyan képzeled el a jövőd? 

Egy dologban biztos vagyok, hogy itthon, Kárpátalján szeretnék boldogulni. Meg vagyok győződve arról, hogy Istennek is az a terve velem, hogy itt érvényesüljek. Jelenleg első évfolyamos hallgató vagyok a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemen élelmiszermérnöki alapszakon, amely a Főiskolán kihelyezett képzéseként működik. Bár biológusként már van némi rálátásom erre a szakterületre, szeretném elvégezni ezt a képzést is, mert szerintem jó lehetőség a további fejlődésemre. 

Mit tanácsolnál azoknak a diákoknak, akik felvételi előtt állnak? 

Elsősorban azt, hogy próbáljanak meg mindenképp itthon elindulni érettségi után, mielőtt külföldi intézményt választanának, hiszen ide születtünk ez az otthonunk. Tapasztalataim szerint kellő akarattal és kitartással sikerül elérni a céljainkat, ne adjuk fel az első akadálynál, mert azok folyamatosan követni fogják egymást az életben. Természetesen ajánlom, hogy válasszátok a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolát, hisz a szakképzéstől a mesterképzésig, európai színvonalú intézményben, magas szintű oktatásban és élményekkel teli diákéletben részesülhettek. 

Messenger icon
Küldj üzenetet az App segítségével.