Kik jelentkezhetnek Ukrajna felsőoktatási intézményeibe?

Ukrajna felsőoktatási intézményeibe Ukrajna állampolgárai, valamint az országban tartózkodási engedéllyel rendelkező külföldiek és hontalanok vehetők fel, akik megfelelő végzettséggel rendelkeznek és kinyilvánították ez irányú szándékukat.

A szakgimnáziumi képzési szintre (képzési idő 6 félév), nappali tagozatra, teljes középfokú végzettség (érettségi) egyidejű megszerzésére, általános iskolai végzettség birtokában jelentkezhetnek azok a személyek, akik teljesítik a felvételi vizsgákat, de a teljes középfokú végzettséggel (érettségi) rendelkező személyek is felvehetők. Szakgimnáziumi képzési szint második évfolyamára (normatív képzési idővel a keretszám kitöltetlen helyeire) felvételizhet minden olyan személy, aki rendelkezik teljes középfokú végzettséggel és független külső értékelésen szerzett megfelelő szertifikáttal.

Alapképzésre (BA/BSc szint, képzési idő 8 félév) a teljes középfokú végzettséggel (érettségi) rendelkező jelentkezők felvétele a független külső értékelésen szerzett eredményeik, továbbá a középfokú végzettséget igazoló bizonyítvány eredményeinek átlaga alapján történik. Második évfolyamra (normatív képzési idővel a keretszám kitöltetlen helyeire) alapképzés (BA/BSc szint) megszerzése céljából felvételizhet minden olyan személy, aki szakgimnáziumi végzettséggel, BA/BSc szintű, vagy „Specialist”, „Magiszteri” szintű végzettséggel rendelkezik. Felvételizhetnek továbbá az alapképzés második évfolyamára azok a jelentkezők, akik rendelkeznek alapképzésen hallgatói jogviszonnyal. A megnevezett kategóriákba tartozó személyek felvételi vizsga útján nyerhetnek felvételt. Nem akkreditált oktatási program szerint folytatott képzésre (képzési idő 6-7 félév) teljes középfokú végzettséggel rendelkezők jelentkezhetnek, akik felvétele a teljes középfokú végzettséget igazoló bizonyítvány átlageredménye alapján történik.

felvételi eljárás

„Magiszteri” (MA/MSc szint) szintű képzésre (képzési idő 2-4 félév) az alapképzésben (BA/BSc) végzett személyek a felvételi vizsgák alapján nyerhetnek felvételt. „Magiszteri” szintű képzésre felvehetőek a „Magiszteri” és „Specialist” szintű oklevéllel rendelkező jelentkezők. A „Magiszteri” képzési szintre abban az esetben is felvételt nyerhet a jelentkező, ha az alapképzését más szakirányon szerezte. Ebben az esetben a jelentkező megfelelő felvételi vizsgák teljesítésével, illetve az alapképzést igazoló okmányban szereplő eredmények átlagának figyelembevételével vehető fel.

Írd be a naptáradba!

  • Esemény Időpontok NMT-re való regisztráció 2023. április 3. - május 3.
  • Részvétei szándék megerősítése, helyszín kiválasztása 2023. május 7.
  • Vizsgaidőszak 2023. június
  • Pót vizsgaidőszak 2023. június-július
  • Felvételi időszak 2023. július-augusztus
Messenger icon
Küldj üzenetet az App segítségével.