Ukrajnai felvételi rendszer

Ha a középiskola befejezése után érettségi bizonyítvány alapján szeretnél a felsőoktatásba jelentkezni, az első feladatod az, hogy megismerkedj a választott intézmény felvételi szabályzatával és tudd meg, hogy az általad választott szakra mely vizsgatantárgyakból kell sikeres tesztvizsgát tenni, azaz szertifikátot szerezni. A következő fontos teendőd, hogy bejelentkezz, azaz regisztráld magad az Ukrán Oktatásminőségi Értékelő Központ (Український центр оцінювання якості освіти) nyilvántartásába! Ha sikeresen részt vettél a tesztvizsgákon és megkaptad a szertifikátjaidat, jelentkezhetsz valamelyik felsőoktatási intézménybe. Jelentkezni elektronikus úton a tesztközpont, vagyis az Ukrán Oktatásminőségi Értékelő Központ honlapján lehet.

Az emelt szintű érettségivel kapcsolatban minden információt megtalálsz ITT. A Kárpátalján közvetlenül illetékes Ivano-Frankivszki Regionális Központ honlapján (www.test.if.ua) is tájékozódhatsz. Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériumának weboldalán (www.mon.gov.ua), illetve a www.osvita.ua internetes felületen is elérhető a felvételi eljárással kapcsolatos minden tudnivaló, emellett a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola honlapján (www.kmf.uz.ua) is tájékozódhatsz.

A jelentkezéssel kapcsolatban útbaigazítást kérhetsz a tanáraidtól, valamint a II. RF KMF Felvételi Irodájában, illetve annak Tanulmányi Osztályán. Továbbá az Ungvári Nemzeti Egyetem Felvételi Bizottságától (Приймальна Комісія) is érdeklődhetsz. Bátran fordulhatsz hozzájuk!

Egy jelentkező ukrajnai államilag finanszírozott intézményben összesen 5 jelentkezési kérelmet nyújthat be 4 különböző szakirányban (általában ezek a számok minden évben változnak, így érdemes Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériumának weboldalán www.mon.gov.ua, illetve a www.osvita.ua internetes felületen követni az aktuális híreket). A nem államilag finanszírozott helyekre korlátlan mennyiségű kérelem nyújtható be. A felsőoktatásban tanuló személyek egyidejűleg több felsőoktatási intézményben is szerezhetnek felsőfokú végzettséget, oly módon, hogy egy képzési szinten csak egy oklevelet szerezhetnek államilag finanszírozott képzésben. Államilag finanszírozott képzésen egyidejűleg egy nappali tagozatos szakon tanulhat a hallgató.

Az osvita.ua weblapon elérheted a 2024-ben választható 11 központi érettségi vizsgatantárgy tematikáját, követelményeit. IDE kattintva pedig a 2024-es követelményeknek megfelelő online teszteket gyakorolhatod ukrán nyelven. Az osvita.ua/test/answers portálon pedig megnézheted az elmúlt évek tesztkérdéseinek válaszait.

Minden olyan személy, aki rendelkezik érettségi bizonyítvánnyal (атеcтат про повну загальну середню освіту) vagy egy középfokú oktatási intézmény (líceum vagy szakközépiskola) végzős, kibocsátó osztályának bejegyzett diákja.

A független vizsgaközpontokban a vizsgákra való jelentkezés minden év februárjától március elejéig tart! A tesztvizsgákra május és június folyamán kerül sor. Az időpontokról részletesen itt tájékozódhatsz: osvita.ua

Első lépésben válaszd ki azokat a tantárgyakat, amelyekből érettségit szeretnél tenni a független vizsgaközpontban. A kiválasztott tantárgyak száma minimum 4 maximum 5 lehet. Ezt követően készítsd elő a bejelentkezéshez szükséges okiratokat és egyéb anyagokat.

Kárpátalján segítséget kaphatsz:

 • A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felvételi Irodájában

Cím: 90202 Beregszász, Kossuth tér 6. Ügyfélfogadási idő: hétfő–péntek, 8:00–17:00, szombat 8:00–12:00 (középeurópai idő szerint).
Weboldal: www.kmf.uz.ua

 • Az Ungvári Nemzeti Egyetem Felvételi Bizottságától (Приймальна Комісія)

Cím: 88000 Ungvár, Universitetska u. 14. Tel.: 0312-643084, 066-5716240
E-mail:
Weboldal: www.uzhnu.edu.ua

A felsőoktatási intézmény határozza meg, hogy milyen tantárgyakból szerzett szertifikátot fogad el az adott szakra. Viszont bármely szakra jelentkezel, kötelező az ukrán nyelv és irodalom vizsga, valamint matematikából vagy Ukrajna történetéből is vizsgát kell tenned.

A fentiek mellett a következő tantárgyakból tehetsz vizsgát: fizika, kémia, spanyol nyelv, német nyelv, francia nyelv, angol nyelv, földrajz, biológia. A vizsgák pontos időpontja minden éven változik, így érdemes az osvita.ua honlapot figyelned.

Nem! Egyáltalán nem mindegy. Mielőtt kiválasztod, milyen tantárgyakból szeretnél vizsgázni, meg kell nézned, hogy az általad választott szakra milyen tantárgyakból kell központi érettségi teszteket írnod. Fontos, hogy minden általad választott felsőoktatási intézmény felvételi tájékoztatójában is ellenőrizd, hogy az adott szakra milyen teszteket (szertifikátokat) fogadnak el a jelentkezés során, hiszen előfordulhat, hogy ugyanarra a szakra más-más tesztekkel juthatsz be a különböző intézményekbe! Az egyes intézmények felvételi tájékoztatóját azok honlapján találod meg.

A kárpátaljai felsőoktatási intézmények elérhetőségeit megtalálhatod a folyamatosan frissülő osvita.ua/consultations/entrance/ címen.

Meg kell jelölni a benyújtott kérelmek prioritását, vagyis azt, melyik felsőoktatási intézmény melyik szakját részesíted előnyben sikeres felvételi esetén. Ha az általad első helyen megjelölt szakra felvételt nyersz és beiratkozol, akkor az alacsonyabb prioritással megjelölt szakokra már nem iratkozhatsz be, azok automatikusan törlődnek. Ha nem vesznek fel az általad első helyen megjelölt szakra, akkor csak a másodikra nyerhetsz felvételt, amire ha beiratkozol, a sorrendben alább megjelöltek törlődnek. Ha a másodikra sem nyersz felvételt, akkor a harmadikra nyerhetsz, és így tovább. Nagyon fontos odafigyelni arra, hogy a jelentkezés pillanatában megjelöld a választani kívánt szakok és/vagy intézmények prioritását – azaz a fontossági sorrendet, mivel a felvételi eljárás során ezen a sorrenden már nem tudsz változtatni!

Az előző évhez hasonlóan mindjárt a második évfolyamra jelentkezhetnek azok az  alapképzésre felvételizők, akik már rendelkeznek bármilyen szakirányú szakgimnáziumi  képzési szintű diplomával. Az alapképzés második  évfolyamára a szakgimnáziumi képzési szintű oklevél alapján jelentkezők számára  a felvételi versenyben az ukrán nyelv és irodalom szertifikát, valamint a szaktárgyi  felvételi vizsga érdemjegye számít majd. A számvitel és adóügy szakra pedig az ukrán  nyelv és irodalomból szerzet szertifikát és a szaktárgyi felvételi vizsgán kívül kötelező a  matematikából vagy Ukrajna történetéből szerzett szertifikát is.

Az egyes felsőoktatási intézmények felvételi szabályzatuk mellékletében felsorolják,  hogy az intézmény milyen szakjaira milyen szakgimnáziumi képzési szintű diplomával  nyerhetnek felvételt a diákok anélkül, hogy részt kellene venniük a független tesztelésen.  A BSc/BA képzés második évfolyamára jelentkezhet mindenki, aki már rendelkezik valamilyen felsőfokú végzettséggel (szakgimnáziumi képzési szintű, BSc/BA, MSc/MA oklevéllel), szakiránytól függetlenül, felvételi vizsga útján. Második évfolyamra jelentkezhetnek továbbá azok a személyek, akiknek van aktív hallgatói jogviszonyuk (Pl: egy BSc/BA 3. évfolyamos nappali tagozatos hallgató felvételizhet 2. évfolyamra, egy bizonyos szak levelező tagozatára).

A magiszteri képzési szintre az alapképzésben szerzett bachelor szintű oklevéllel, vagy  magiszter szintű diploma birtokában lehet. A jelentkezőknek a  szaktárgyi, illetve úgynevezett egységes felvételi vizsgát kell tenniük idegen nyelvből  (єдиний вступний іспит з іноземної мови). Ez a vizsgatípus a ZNO-hoz hasonló  rendszerben lebonyolítandó megmérettetés. A jelentkezőknek elektronikusan kell  regisztrálniuk erre a felvételi vizsgára. A 2024-es felvételi szabályzat értelmében csak a 2024-ben tett egységes felvételi vizsga érvényes idegen nyelvből. Kivételt alkotnak az oktatás képzési ágának szakjai, melyeknél  az egységes felvételi vizsgát idegen nyelvből az intézményben tett idegennyelv-vizsga helyettesítheti. Azoknak, akik nem az elvégzett alapszaknak megfelelő mesterképzésre  jelentkeznek, egy további különbözeti felvételi vizsgát is tenniük kell.

Érdemes külön szólni azon felvételizőkről, akik specialiszt vagy mesterképzésben szerzett  oklevéllel jelentkeznek és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola magiszteri  szintjére jelentkeznek, mivel a 2024-es felvételi szabályzat értelmében az egységes  felvételi vizsgát idegen nyelvből az intézményben tett idegennyelv-vizsga helyettesítheti.

Azok számára, akik felvételi vizsgát tesznek, minden év július közepén lejár a jelentkezés határideje, a felvételi vizsgák pedig ez után zajlanak majd. Levelező képzésre történő jelentkezés esetében a felsőoktatási intézmények határozzák meg a felvételi periódust, amely nem lehet több, mint egy hónap. A jelentkezési határidőket tekintve mindenképp figyelemmel kell kísérni a választott felsőoktatási intézmény felvételi tájékoztatóját! A levelező tagozaton, illetve speciális esetekben szakonként az időpontok eltérőek lehetnek!

A tesztvizsgák eredményeit ebben az évben is egy 100-tól 200 pontig terjedő skálán értékelik, azonban csak az a tanuló kaphat minimum 100 pontot, aki elérte a teszten meghatározásra kerülő minimumpontszámot! A felsőoktatási intézmények határozhatják meg, hogy milyen minimumpontszámú szertifikát szükséges, ez akár 100 pont is lehet.

 • a felvételi tárgyaidra kapott pontszámok (ezek kerülnek rá a szertifikátra) – a felvételi vizsgatárgyakból a ZNO-n szerzett pontszám tárgyanként nem képezheti kevesebb mint 20%-át a felvételi összpontszámnak;

 • az érettségi bizonyítvány átlagából kiszámolt pontszámok – 0–10%-a lehet az összpontszámnak;

 • az esetleges többletpontok – az ukrajnai országos szintű tantárgyi vetélkedőkön való részvételért és egyéb, a felvételit szabályozó rendelkezésekben meghatározott kiemelkedő eredményekért kaphatja egy-egy jelentkező. A hozott eredményeid súlyozásáról tájékozódj a választott felsőoktatási intézmény felvételi tájékoztatójában!

A felvételi versenyben speciális jogokat élveznek a középfokú végzettség alapján jelentkező, alábbi kategóriákba tartozó személyek (a lista nem teljes, a választott intézmény felvételi szabályzatából ajánlott tájékozódni):

 • Ukrajna háborús veteránokról, azok szociális védelmének garanciáiról szóló törvény 7. cikkelyének 10–14. pontja alapján háborús rokkantaknak nyilvánított személyek;
 • akik számára a csernobili katasztrófa áldozatairól szóló ukrajnai törvény ezt lehetővé teszi;
 • azok a személyek, akik rokkantságuk következtében nem képesek látogatni az oktatási intézményt (az egészségügyi szervek ajánlása alapján);
 • azok, akik katonai szolgálatot teljesítenek (kivéve a sorkatonai szolgálatot teljesítők) Ukrajna állampolgárainak katonai szolgálaton történő részvételét szabályozó rendelkezéseknek megfelelően;
 • árvák, szülői gondoskodás nélkül maradt gyerekek;
 • azok a személyek, akik 2020-ban nem vettek részt a külső független tesztelésen olyan betegség vagy kóros állapot miatt, amely nyilvántartva van a betegségek és kóros állapotok nyilvántartásában, és Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériuma, valamint Ukrajna egészségügyi Minisztériuma 2016. augusztus 29. kiadott 1027/900 számú rendelete alapján azok olyannak vannak minősítve, mint amelyek akadályozhatják a külső független értékelésen való részvételt;
 • azok a személyek, akik 2019. december 1-jét követően szereltek le a katonai szolgálatból;
 • azok, akik a 2–4. bekezdésekben megnevezett kategóriákba tartoznak felvételi elbeszélgetés alapján nyerhetnek felvételt;
 • azok, akik az 5–8. bekezdésekben megnevezett kategóriákba tartoznak, felvételt nyerhetnek a felvételi vizsgák vagy a külső független tesztelésen szerzett szertifikátok eredménye alapján (bármilyen kombinációban).

A határidőket minden év április végén, május elején frissítjük a honlapunkon, melyet IDE kattintva érhetsz el, az oldal alján.

Magyarországi felvételi rendszer

A határidőket minden év elején frissítjük a honlapunkon, melyet IDE kattintva érhetsz el.

 • A 2020. évtől általános felsőoktatási felvételi eljárástól alapképzésre és osztatlan mesterképzésre az a jelentkező vehető fel, aki legalább egy emelt szintű érettségi vizsgát tett, vagy felsőfokú végzettséget tanúsító oklevéllel rendelkezik. Ha viszont olyan képzésre jelentkezel, amelyen a felvételi összpontszámot kizárólag a gyakorlati vizsga alapján állapítják meg (edző alapképzési szak, művészet és művészetközvetítés képzési terület szakjai, illetve azok az egy- és kétszakos osztatlan tanár szakok, ahol csak gyakorlati vizsga van), ez a szabály nem érvényes.

Arról, hogy az általad választott szakra pontosan milyen tantárgyból kell emelt szintű érettségit tenned, az adott felsőoktatási intézmény honlapján vagy a magyarországi Felvételi tájékoztató elektronikus kiadványában tájékozódhatsz.

 • Előfordulhat, hogy a felvételi követelményként előírt és az érettségi pont számításához előírt emelt szintű érettségi vizsgatárgy nem ugyanaz.
 • Nagyon fontos a jelentkezési adatlap megfelelő fel-, illetve kitöltése.
 • Továbbá a csatolandó dokumentumok megfelelő időpontban való eljuttatása (feltöltése) az illetékesekhez!
 • A felvételizők kizárólag elektronikusan, a www.felvi.hu honlapon keresztül nyújthatják be jelentkezéseiket. Ehhez regisztráció szükséges. A www.felvi.hu oldalon található elektronikus, azaz E-felvételi a februári jelentkezési határidőig folyamatosan a felvételizők rendelkezésére áll. A rendszerben az adatok elmenthetők, így nem szükséges egyszerre minden információt megadni, az űrlapok kitöltése bármikor folytatható.

  Amire nagyon figyelj! Az E-felvételire való jelentkezéskor, a felületen való regisztráció során kapsz egy felvételi azonosító számot. Az E-felvételi sikeres hitelesítése és az adatok feldolgozása után ezen a felvételi azonosító számon tartják majd nyilván az adataidat. A felsőoktatási felvételi eljárás folyamán az ügyintézés vagy tájékozódás során erre a felvételi azonosító számra kell hivatkoznod minden esetben.

 • személyes adatok;
 • a megpályázott jelentkezési helyeket a kért elbírálási sorrendben;
 • a pontszámításhoz szükséges különböző tanulmányi és egyéb eredményeket: pl. középiskolai eredmények, érettségi vizsgaeredmények, többletpontokra vonatkozó  információk.

Amennyiben több helyre is jelentkezel, azokat rangsorolnod kell. A jelentkezési helyeket az elektronikus jelentkezési felületen, a legördülő menüből választhatod ki. Figyelj arra, hogy pontosan azt a szintet, képzést, munkarendet, finanszírozási formát válaszd ki, amelyre jelentkezni szeretnél. Ügyelj a képzési hely és nyelv megfelelő kiválasztására is. Összesen legfeljebb 6 jelentkezési hely jelölhető meg. Egy jelentkezési helynek számít, ha ugyanazon jelentkezési hely mindkét finanszírozási formáját megjelölöd, azaz, ha az intézmény, a kar, a szak, a képzési szint, a munkarend, a képzés helye és nyelve is azonos, csak a finanszírozási forma tér el. Ezeket természetesen külön sorban kell feltüntetni, vagyis a jelentkezéskor maximum tizenkét sor tölthető ki. Ha 3-nál több jelentkezési helyet jelölsz meg, kiegészítő eljárási díjat kell fizetned. E díjakat az aktuális képzési információknál tüntetik fel.  A jelentkezési sorrenden kizárólag egy alkalommal lehet módosítani, vagy jelentkezési hely(ek)et visszavonni: az ügyintézési időszakban.

Csatolandó dokumentumok:

 • érettségi bizonyítvány másolata;
 • középiskolai bizonyítvány utolsó két évének másolata;
 • nyelvvizsga bizonyítvány;
 • OKJ-s bizonyítvány másolata (ha van).

A csatolandó dokumentumoknál figyelned kell, hogy hiteles magyar nyelvű fordítást tölts fel! Nem latin betűvel írt dokumentumok esetén (tehát az ukrán esetében is) a magyar nyelvű hiteles fordítás másolatának benyújtása kötelező. Hiteles fordításnak minősül:

 • az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI) hiteles fordítása vagy hitelesítési záradékával ellátott fordítás;
 • magyar külképviseleti szerv vagy magyar közjegyző hitelesítési záradékával ellátott fordítás;
 • az Európai Unió valamely tagállamának belső joga szerint hitelesnek minősülő fordítás;
 • az ukrán nyelvű dokumentumoknál az ukrán közjegyző által hitelesített fordítás.

Hasznos infó! A jelentkezéshez a dokumentumok szkennelt változatát töltsd fel PDF vagy JPG formátumban. A jelentkezési helyek számától függetlenül egy példányban szükséges az adott dokumentumot feltölteni, A4-es formátumban, fekete-fehér változatban. Egy fájlba csak egy típusú dokumentumot tölts fel (pl. felsőfokú oklevél típusba csak oklevelet).  Amennyiben postai úton küldöd be a dokumentumot, sosem az eredeti példányt küldd, hanem a másolatot (az egyes lapokat különállóan, nem összetűzve kell küldeni). A dokumentumokon mindig tüntesd fel a felvételi azonosító számod! Amennyiben postán küldöd a dokumentumokat, célszerű ajánlott küldeményként beküldeni azt (hogy az elküldés később bizonyítható legyen), az alábbi címre: Oktatási Hivatal, 1363 Budapest, Pf. 19.

A középiskolai adatok kitöltésénél különösen figyelj erre: ha Ukrajnában működő iskolában végeztél, akkor a „külföldön működő középiskola” opciót kell választanod, akkor is, ha magyar tannyelvű intézményben tanultál. (nem pedig a „gimnázium” vagy „szakközépiskola” stb. lehetőségeket). Ez utóbbi típusok közül csak akkor kell választani, ha Magyarországon működő, magyar rendszerű középiskolában végeztél.  Amennyiben ukrajnai középiskolában végeztél, akkor az ott elért tanulmányi és érettségi vizsgaeredmények alapján történő pontszámítás az Oktatási Hivatal hatáskörébe tartozik.

Bővebb információ: képesítések elismertetése 

 • Rendkívül fontos, hogy létező e-mail címet adj meg, amit rendszeresen nézel is, hiszen a hivatalos értesítések, felszólítások, tájékoztatások oda érkeznek majd. Ezen túl javasolt egy vezetékes vagy mobilszám rögzítése is, amelyen elérhető vagy, vagy számodra üzenet hagyható (ezeknek az elérhetőségeknek nem kell magyarországinak lenniük, lehetnek ukrajnaiak is).

 • Nem elegendő a pontszámításhoz szükséges eredmények rögzítése az űrlapokon, ezeket a megfelelő dokumentumok másolatával, a felületre feltöltve vagy postai úton benyújtva igazolni is szükséges! Amennyiben postázod, akkor az alábbi címre kell elküldened a dokumentumokat (ajánlva): Oktatási Hivatal, 1363 Budapest, Pf. 19.

 • Az eljárási kiegészítő díj befizetése: a jelentkezési határidő lejártáig lehet teljesíteni (kétféle módon történhet: banki átutalással, illetve bankkártyás fizetéssel (internetes tranzakcióra alkalmas bankkártya használatával).

 • Elektronikus úton hitelesítened kell jelentkezésed, ennek hiányában a jelentkezés érvénytelen! A hitelesítésre két lehetőség van: 1) ügyfélkapu regisztrációval; 2) hitelesítő adatlappal (az űrlapok kitöltését követően, adataidnak ellenőrzése és mentése után, ki kell nyomtatni a felületről az ún. hitelesítő adatlapot, és azt aláírásoddal hitelesítve, célszerűen ajánlott küldeményként, postáznod kell az Oktatási Hivatal fentebb megadott címére.)

 • A „Kijelentem, hogy határon túli magyar nemzetiségű vagyok” mezőt jelöld meg. Ez azért fontos, mert így jogosult lehetsz az állami ösztöndíjas képzésben való részvételre.

Fontos! Ha már legeneráltad és beküldted a hitelesítő adatlapot, de még nem járt le a jelentkezési határidő és bármit változtattál az E-felvételiben (adatmódosítás, befizetési igazolást vagy bármilyen más dokumentumot töltesz fel), ismét le kell generálnod a hitelesítő adatlapot, és újra be kell küldened azt, különben érvénytelen lesz a jelentkezésed!  Ha Ügyfélkapun keresztül történt a hitelesítés, akkor meg kell ismételni az egész felvételi folyamatot. Ezért azt ajánljuk, hogy a hitelesítést akkor végezd el, amikor már biztos vagy abban, hogy nem kívánsz változtatni az adataidon, a választott jelentkezési helyeken vagy a feltöltött dokumentumaidon.

A külföldi (tehát a kárpátaljai is) vagy magyarországi, de külföldi rendszerű iskolában végzetteknek nem kell sem a középiskolai tantárgyak eredményeit, sem pedig az érettségi vizsgaeredményeiket feltüntetniük. Mivel az egyes országok értékelési rendszere különbözik, más az átváltás és mások ezek elbírálási szempontjai is. Ehelyett a megfelelő dokumentumok másolatait kell a jelentkezéshez (vagy pótlólag legkésőbb a dokumentum-benyújtási határidőig) csatolni.

 • Az érettségi bizonyítvány (érettségi tanúsítvány) másolata. Az érettségi bizonyítvány birtokában, annak megszerzését követően letett érettségi vizsgáról a vizsgázó érettségi tanúsítványt kap. Csak abban az esetben kell csatolni a jelentkezéshez, amennyiben az abban szereplő érettségi vizsgaeredmény a felvételi eljárásban az adott szakon érettségi vizsgatárgyként figyelembe vehető és kedvezőbb érettségi pontszámot eredményez vagy egyéb pontszámítási jogcím alapja lehet (pl. nyelvvizsga-többletpont).

 • Amennyiben esetedben felvételi eljárás kiegészítő díjra van szükség (ha három szaknál többet jelölsz vagy az intézménybe esetleg egészségügyi és pályaalkalmassági, gyakorlati vizsgát stb. kell tenni), akkor a befizetési bizonylatot.

 • Az érettségi vizsgatárgy megfeleltetési kérelmet. Megfeleltetést csak az érettségi bizonyítványban szereplő vizsgatárgy esetében és a hatályos érettségi vizsgatárgyakra lehet kérni. A kérelmet a jelentkezés benyújtásával egyidejűleg kell előterjeszteni, azaz 2024. február 15-ig. A késve benyújtott kérelmeket a Hivatal elutasítja.

A jelentkezés, a határidőre történő benyújtás mellett, akkor tekinthető érvényesnek, ha a jelentkező teljesíti az alábbi feltételeket:

 • az általános felsőoktatási felvételi eljárásnak megfelelő, erre a célra kialakított elektronikus felületen nyújtotta be jelentkezését;
 • a személyes adatain kívül megjelölt legalább 1 jelentkezési helyet;
 • a jelentkezési űrlapot hitelesítette az Ügyfélkapun keresztül vagy beküldte postai úton az Oktatási Hivatalhoz (1363 Budapest, Pf. 19.).

Fontos! A nem hitelesített elektronikus jelentkezés, illetve a hiányosan, hibásan kitöltött, nem aláírt felsőoktatási felvételi jelentkezési lap a felsőoktatási felvételi eljárás eredménytelenségéhez vezet! A határidő után benyújtott jelentkezés semmilyen indokkal nem fogadható el! Igazolási kérelem kizárólag a fellebbezési eljárásban nyújtható be.

2024-ben sincs alapdíj, 3 jelentkezési hely megadása ingyenes. További hely(ek)  megjelölése esetén kiegészítő díjat kell fizetni. Esetenként külön eljárási díjat kell befizetni, amennyiben egészségügyi és pályaalkalmassági, gyakorlati, illetve mesterképzésben felvételi vizsgát tartanak. A kiegészítő díjat az Oktatási Hivatalhoz, a külön eljárási díjat az azt megállapító felsőoktatási intézményhez kell befizetni. E díjakat az aktuális képzési információknál tüntetik fel.

Amennyiben ugyanannak a jelentkezési helynek az állami ösztöndíjas és önköltséges formáját is megjelölöd, azaz megegyezik az intézmény, kar, szak, képzési szint, munkarend, képzési hely és nyelv, csak a finanszírozási forma tér el, azt két sorban kell feltüntetned a jelentkezéskor, ám a felvételi eljárási díj befizetése szempontjából ez egy jelentkezési helynek minősül.

Magyar nyelv és irodalomból, matematikából, történelemből, idegen nyelvekből (meghatározott), illetve nemzetiségi nyelvekként meghatározott nyelvekből és irodalomból, biológiából, kémiából, fizikából, földrajzból, informatikából, gazdasági ismeretekből, testnevelésből, valamint számos más szakmai vizsgatárgyból emelt szintű érettségit tenni.

Az emelt szintű érettségi követelménye százalékos eredménytől függetlenül teljesíthető:

 • érettségi bizonyítványban vagy tanúsítványban szereplő emelt szintű érettségi vizsgatárggyal;
 • felsőoktatási felvételi szakmai vizsgával;
 • bevizsgálási eljárás során emelt szintűként elismert külföldi érettségi vizsgatárggyal.

Tipp! Mielőtt jelentkezel, érdemes utánanézned, hogy az adott évben Magyarországon milyen tantárgyakból kell érettségi vizsgát tenned, és azok megfelelnek-e az ukrajnai érettségi vizsgakövetelményeknek, illetve tantárgyaknak. Emelt szintű érettségit érdemes több tantárgyból is tenned, így megnövelheted a bekerülési esélyeidet.

Felvételi tájékoztató

Több olyan alap- és osztatlan szak lesz ebben az évben is, amelyekre csak akkor lehet bekerülni, ha két tárgyból emelt szintű érettségit teszel. A második emelt szintű érettségiért ilyenkor jár az 50+50 többletpont, azonban további többletpontokat már nem lehet szerezni, hiszen a többletpontok maximális összege nem haladhatja meg a 100 pontot. Vannak olyan szakok is (főleg a művészeti képzés területein) ahol nem szükséges emelt szintű érettségit tenned, általában gyakorlati vizsgával lehet bejutni. Az egyes szakirányok vizsgakövetelményeit és a többletpontokról szóló információkat itt találod:

Felsőoktatási felvételi tájékoztató – Táblázatok

Mivel külföldi állampolgárként jelentkezel, ezért az emelt szintű érettségit Magyarországon kell teljesítened. A bejelentkezéssel és helyszínnel kapcsolatban Magyarország Oktatási Hivatalához kell fordulnod. Bővebb információ: www.oktatas.hu

Idén azok jelentkezhetnek, akiket nem vettek fel az általános eljárásban sehova, illetve akik nem is jelentkeztek az általános eljárásban egyáltalán.

Ez intézmény és kar függő. Amennyiben meghirdetésre került állami ösztöndíjas finanszírozási formában a jelentkezők által preferált szak, akkor igen. Fontos, hogy jelentkezésnél azt jelöljék be a kárpátaljai magyar felvételizők, hogy „Ukrajnában élő magyar”.

Mind a két szintű diplomával lehet jelentkezni, de fontos, hogy figyeljék az előírt feltételeket, mert nem mindegy mire jelentkezik és mire szeretné felhasználni a végzettségét.

Csak és kizárólag hiteles, záradékkal ellátott ukrán nyelvről magyar nyelvre történő fordítást fogadnak el (ez lehet konzulátus vagy közjegyző által hitelesített fordítás is).

Attól függ milyen szakra jelentkezik. A nyelvvizsga feltételek a meghirdetéseknél szerepelnek, de legalább egy középfokú nyelvvizsga megléte kötelező szokott lenni.

Messenger icon
Küldj üzenetet az App segítségével.