Amennyiben magyarországi felsőoktatási intézmény hallgatója vagy, akkor az alábbi pályázati és ösztöndíj lehetőségeket ajánljuk figyelmedbe

Campus Mundi

Ha nagyutazó vagy, akkor ez a lehetőség is érdekes lehet számodra. A Campus Mundi ösztöndíjprogram elsősorban a hallgatói mobilitást hivatott elősegíteni, illetve a felsőoktatási intézmények nemzetközi szerepének megerősítéséhez is hozzájárul. A Campus Mundi program keretein belül a világ gyakorlatilag bármely országába kínál ösztöndíjat 3 kategóriában: részképzés, szakmai gyakorlat, rövid tanulmányút. A programban alapvetően 3-5 hónapos időszakokra lehet pályázni, és általában kötelező legalább középfokú szinten ismerni a fogadó intézményben általánosan használt nyelvet.

Jelentkezési határidő: folyamatos.

CEEPUS

Ennek a csereprogramnak az a célja, hogy a felsőoktatás területén együttműködő partnerintézmények között lehetővé tegye oktatói és hallgatói mobilitások lebonyolítását, nyelvi- és szakmai kurzusok, nyári egyetemek, valamint hallgatói kirándulások szervezését, támogassa hosszú távú szakmai együttműködések kialakulását a térségben. Jelenleg az alábbi országok felsőoktatási intézményeibe lehet utazni ezzel a programmal: Albánia, Ausztria, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Csehország, Észak-Macedónia, Horvátország, Koszovó, Lengyelország, Magyarország, Moldova, Montenegró, Románia, Szerbia, Szlovákia és Szlovénia.
Jelentkezési határidő: június, október–november.

Erasmus+

Ha szeretnél más kultúrákat megismerni, anyanyelvi környezetben idegennyelvi készségeidet fejleszteni és megtapasztalni azt, milyen külföldön élni, akkor ez a program Neked való! A program célja, hogy a hallgatók valamely külföldi felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytassanak, képzésben vegyenek részt, önkéntes munkát végezzenek a saját felsőoktatási intézmény valamely — a világ bármely területén lévő — partnerintézményében. A külföldön folytatott tanulmányok egyedülálló lehetőséget biztosítanak a kulturális, nyelvi és szakmai tapasztalatszerzésre, ami a diplomát követően jelentősen növelheti a pályakezdők elhelyezkedési esélyeit.

Jelentkezési határidő: intézményenként eltérő, ezekről a partnerintézmények weboldalán tájékozódni.

Hunyadi János Ösztöndíj (Miniszteri ösztöndíj)

Az ösztöndíjra magyarországi nappali tagozatos (alap-, osztatlan és mester) államilag támogatott képzésben tanuló fiatalok pályázhatnak a felvételük évében.

Jelentkezési határidő: augusztus.

Intézményi szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj

Ha nemcsak a „kötelezőt” teljesíted tanulmányaid során, de aktívan kiveszed a részed a plusz kutatási feladatokból is, emellett még a magaviseleted is példamutató, akkor az egyetemed/főiskolád által meghatározottak szerinte akár külön ösztöndíjat is kaphatsz, hogy folytasd tevékenységedet. Ez a támogatás meghatározott időre, havonta vagy egyszeri alkalommal folyósított nem kötelező juttatás. Érdemes a kar tanulmányi osztályán érdeklődnöd, milyen feltételeket kell teljesíteni egy ilyen típusú ösztöndíjhoz.

Jelentkezési határidő: egyetemenként eltérő, ezért érdemes az adott intézmény weboldalán érdeklődni.

Iskolakezdő alaptámogatás

Erre a támogatásra azok a hallgatók pályázhatnak, akik első alkalommal létesítenek hallgatói jogviszonyt magyar állami ösztöndíjas, nappali tagozatos alapképzésen, felsőoktatási szakképzésen, osztatlan vagy mesterképzésen. Pontos információkért érdemes a saját egyetemed/karod, illetve a hallgatói önkormányzat honlapját követni.

Jelentkezési határidő: szeptember eleje.

Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat az oktatásért felelős miniszter adományozza a felsőoktatási intézmény által javasolt rangsor alapján. Egy intézményben az állami ösztöndíjas, teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben, illetve osztatlan képzésben részt vevő hallgatók számának 0,8%‑a, de intézményenként legalább egy fő részesülhet nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban. A pályázás további feltétele, hogy legalább két félévre már bejelentkezett a hallgató és legalább 55 kreditet már összegyűjtött. Az ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz 10 hónapra szól, összege pedig 40 000 HUF havonta. A pályázatra való felhívást az egyetem írja ki, legalább 30 napos beadási határidőt biztosítva.

Jelentkezési határidő: július.

Rendkívüli szociális támogatás (egyetemeden)

A rendkívüli szociális támogatás egy egyszeri, nagyobb összegű szociális támogatási forma. A támogatás célja, hogy egyszeri jelleggel a hallgató életében, szociális helyzetében történt változás esetén segítséget nyújtson. Rendkívüli körülménynek számít az egy háztartásban élők számának, egészségügyi állapotának, munkakörülményeinek megváltozása, illetve minden körülmény, ami a hallgató szociális életében, anyagi körülményeiben változást eredményez (jogszabály is rögzíti az indokló körülményeket). Pontos információkért érdemes a saját egyetemed/karod, illetve a hallgatói önkormányzat honlapját követni.
Jelentkezési határidő: a pályázat benyújtására folyamatosan van lehetőség, félévente négy alkalommal (szeptember, október, november, december, illetve február, március, április, május hónapokban).

Rendszeres szociális támogatás (egyetemeden)

Ez a támogatás a szociális helyzet alapján félévente, pályázás útján nyerhető el. „Szoctámban” a fogyatékossággal élő vagy egészségügyi állapotuk miatt rászoruló, halmozottan hátrányos helyzetű, családfenntartó, nagycsaládos vagy árva hallgatók kaphatják meg, mellettük a hátrányos helyzetű, félárva diákok részesülhetnek benne, illetve azok, akik gyámsága nagykorúságuk miatt megszűnt. A szociális ösztöndíj megállapításakor többek között a pályázóval egy lakcímre bejelentett eltartottak számát, a képzési hely és lakóhely közötti távolságot, valamint a pályázó és hozzátartozói egészségügyi állapotát veszik figyelembe. A támogatás mértéke széles skálán, kb. 7 000–50 000 HUF között mozog. Pontos információkért érdemes a saját egyetemed/karod, illetve a hallgatói önkormányzat honlapját követni.
Jelentkezési határidő: minden félév eleje, amelyek a különböző egyetemeken, karokon eltérőek lehetnek.

Tanulmányi ösztöndíj (egyetemeden)

Az államilag támogatott képzésre felvett hallgatók féléves tanulmányi eredményeik, átlagaik alapján tanulmányi ösztöndíjban részesülhetnek. A szükséges átlagok, illetve az ösztöndíjak mértéke intézményenként és karonként, szakonként eltérő lehet. Az ösztöndíj maximális mértéke kb. 30 000 HUF/hó egy szemeszterre (de nem lehet kevesebb a hallgatói normatív 5%-nál — ami most kb. 6 000 HUF). Tanulmányi ösztöndíjat a második félévtől lehet kapni. Pontos információkért érdemes a saját egyetemed/karod, illetve a hallgatói önkormányzat honlapját követni.

Új Nemzeti Kiválóság Program

A program célja a középiskolai tanulmányukat sikeresen befejező, magyarországi felsőoktatási alapképzésben (mester- vagy doktorképzésben) részt vevő tehetséges hallgatók kutatási tevékenységének és szakmai fejlődésének a támogatása, amelynek eredménye színvonalas publikáció (tudományos cikk, szakdolgozat vagy TDK-dolgozat) vagy egyéb tudományos, műszaki, művészi alkotás, továbbá a mesterszakos tanulmányok megkezdésére való felkészülés. Az ösztöndíj időtartama lehet 5 vagy 10 havi. A hallgatók, doktorjelöltek és fiatal oktató-kutatók — támogatott célcsoporttól függően — 50.000–300.000 forint/hó nettó támogatásban részesülnek.

Jelentkezési határidő: május

Messenger icon
Küldj üzenetet az App segítségével.