Amennyiben magyarországi felsőoktatási intézmény hallgatója vagy, akkor az alábbi pályázati és ösztöndíj lehetőségeket ajánljuk figyelmedbe

Új Nemzeti Kiválóság Program

A program célja a középiskolai tanulmányukat sikeresen befejező, magyarországi felsőoktatási alapképzésben (mester- vagy doktorképzésben) részt vevő tehetséges hallgatók kutatási tevékenységének és szakmai fejlődésének a támogatása, amelynek eredménye színvonalas publikáció (tudományos cikk, szakdolgozat vagy TDK-dolgozat) vagy egyéb tudományos, műszaki, művészi alkotás, továbbá a mesterszakos tanulmányok megkezdésére való felkészülés. Az ösztöndíj időtartama lehet 5, 6, 10 vagy 12 havi (pályázattól függő). A hallgatók, doktorjelöltek és fiatal oktató-kutatók — támogatott célcsoporttól függően — 100.000–200.000 HUF/hó nettó támogatásban részesülnek.

Jelentkezési határidő: június.

Erasmus+

Ha szeretnél más kultúrákat megismerni, anyanyelvi környezetben idegennyelvi készségeidet fejleszteni és megtapasztalni azt, milyen külföldön élni, akkor ez a program Neked való! A program célja, hogy a hallgatók valamely külföldi felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytassanak, képzésben vegyenek részt, önkéntes munkát végezzenek a saját felsőoktatási intézmény valamely — a világ bármely területén lévő — partnerintézményében. A külföldön folytatott tanulmányok egyedülálló lehetőséget biztosítanak a kulturális, nyelvi és szakmai tapasztalatszerzésre, ami a diplomát követően jelentősen növelheti a pályakezdők elhelyezkedési esélyeit.

Jelentkezési határidő: intézményenként eltérő, ezekről a partnerintézmények weboldalán tudsz tájékozódni.

EURÓPAI SZOLIDARITÁSI TESTÜLET

Szeretnél változást hozni? Élményekkel és tapasztalatokkal gazdagodni, miközben új emberekkel ismerkedsz meg? Jelentkezz az Európai Szolidaritási Testület programjaira! A programokat az Európai Unió támogatja azzal a céllal, hogy Európában megerősödjön a szolidaritás és csökkenjen a fiatalok között a munkanélküliség. Választhatsz önkéntesség, munkavállalás és gyakornoki tevékenység közül, vagy megvalósíthatod a saját szolidaritási projekted!

STIPENDIUM HUNGARICUM

A Stipendium Hungaricum program oktatáspolitikai célja, hogy elősegítse a magyar felsőoktatás nemzetköziesítését, minőségfejlesztését, erősítse a magyar tudományos elit nemzetközi kapcsolatait, növelje a felsőoktatási intézménynek kulturális sokszínűségét és népszerűsítse a világban a versenyképes magyar felsőoktatást.

STIPENDIUM HUNGARICUM SPORT ÖSZTÖNDÍJPROGRAM

A Stipendium Hungaricum Sport Ösztöndíjprogram célja a nemzetközi szinten elismert sportteljesítménnyel rendelkező, külföldi állampolgárságú hallgatók támogatása, hogy tanulmányaikat magyarországi felsőoktatási intézményekben folytassák. A kimagasló eredményekkel rendelkező külföldi sportolók emelik a magyarországi versenysport és egyetemi sport presztízsét, példaképül szolgálnak a fiatal korosztálynak. Ezen felül az Ösztöndíjprogram támogatja a sportolók civil életre történő felkészítését, továbbá erősíti az egyetemi sport, mint kiemelt felsőoktatási ágazati cél megvalósítását is.

Államközi ösztöndíjak

Az Államközi ösztöndíjak kétoldalú államközi oktatási megállapodásokban biztosított ösztöndíj pályázatok egyetemi részképzésre, teljes képzésre, tanulmányútra, illetve nyári egyetemekre. A pályázók köre és a pályázás feltételei országonként és ösztöndíj típusonként eltérőek. Pályázhatnak egyetemi, főiskolai hallgatók, PhD hallgatók, oktatók, kutatók, kutatóintézetek munkatársai, valamint a különféle művészeti ágak képviselői.  A pályázók köre és a pályázás feltételei országonként és ösztöndíj típusonként eltérőek.

Hunyadi János ösztöndíj program

A pályázat célja: a külhoni magyar hallgatók számára lehetőség biztosítása a határon túli régiókban magyar nyelven nem tanulható ún. hiányszakokon a magyarországi felsőoktatási képzésekbe történő bekapcsolódásra, ezáltal elősegítve a határon túli magyar közösségek értelmiségi utánpótlása kinevelését. Az ösztöndíjra pályázhat a magyarországi felsőoktatási intézmények nappali munkarendű, magyar állami ösztöndíjjal támogatott alap-, osztatlan képzésén, vagy mesterképzésén jelen pályázatban meghatározott szakok egyikén I. évfolyamon (keresztféléves mesterképzés esetén a 2. és 3. félévben) tanulmányokat folytató ukrán állampolgárságú, magyar nemzetiségű hallgató.

Jelentkezési határidő: január eleje.

CEEPUS

Ennek a csereprogramnak az a célja, hogy a felsőoktatás területén együttműködő partnerintézmények között lehetővé tegye oktatói és hallgatói mobilitások lebonyolítását, nyelvi- és szakmai kurzusok, nyári egyetemek, valamint hallgatói kirándulások szervezését, támogassa hosszú távú szakmai együttműködések kialakulását a térségben. Jelenleg az alábbi országok felsőoktatási intézményeibe lehet utazni ezzel a programmal: Albánia, Ausztria, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Csehország, Észak-Macedónia, Horvátország, Koszovó, Lengyelország, Magyarország, Moldova, Montenegró, Románia, Szerbia, Szlovákia és Szlovénia.

Jelentkezési határidő:ceepus.hu oldalon figyelhető.

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Program

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása. A program keretében olyan szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak folyósítható az ösztöndíj, akik a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkeznek, felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben vesznek részt.

Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Program

A Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Program a Kormány által 2013-ban alapított ösztöndíj, melynek célja a megfelelően képzett, szakmailag elhivatott, gyakorlati tapasztalattal rendelkező pedagógus-utánpótlás biztosítása. A program a pedagógus hallgatók tanulmányait jelentős összegű ösztöndíjjal segíti, és a diploma megszerzése után garantáltan a képzettségüknek megfelelő állást biztosít számukra.

Magyar Sportcsillagok Ösztöndíjprogram

A Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj a Kormány által alapított ösztöndíj, melynek célja a magyarországi felsőoktatási intézményekben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező olimpiai/paralimpiai versenyrendszerben sportoló azon hallgatók támogatása, akik tanulmányaik ideje alatt eséllyel rendelkeznek arra, hogy olimpiai/paralimpiai versenyszámban Európa-bajnoki, világbajnoki vagy olimpiai/ paralimpiai érmet szerezzenek.

Intézményi szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj

Ha nemcsak a „kötelezőt” teljesíted tanulmányaid során, de aktívan kiveszed a részed a plusz kutatási feladatokból is, emellett még a magaviseleted is példamutató, akkor az egyetemed/főiskolád által meghatározottak szerinte akár külön ösztöndíjat is kaphatsz, hogy folytasd tevékenységedet. Ez a támogatás meghatározott időre, havonta vagy egyszeri alkalommal folyósított nem kötelező juttatás. Érdemes a kar tanulmányi osztályán érdeklődnöd, milyen feltételeket kell teljesíteni egy ilyen típusú ösztöndíjhoz.

Jelentkezési határidő: egyetemenként eltérő, ezért érdemes az adott intézmény weboldalán érdeklődni.

Iskolakezdő alaptámogatás

Erre a támogatásra azok a hallgatók pályázhatnak, akik első alkalommal létesítenek hallgatói jogviszonyt magyar állami ösztöndíjas, nappali tagozatos alapképzésen, felsőoktatási szakképzésen, osztatlan vagy mesterképzésen. Pontos információkért érdemes a saját egyetemed/karod, illetve a hallgatói önkormányzat honlapját követni.

Jelentkezési határidő: szeptember eleje.

Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat az oktatásért felelős miniszter adományozza a felsőoktatási intézmény által javasolt rangsor alapján. Egy intézményben az állami ösztöndíjas, teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben, illetve osztatlan képzésben részt vevő hallgatók számának 0,8%‑a, de intézményenként legalább egy fő részesülhet nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban. A pályázás további feltétele, hogy legalább két félévre már bejelentkezett a hallgató és legalább 55 kreditet már összegyűjtött. Az ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz 10 hónapra szól, összege pedig 40 000 HUF havonta. A pályázatra való felhívást az egyetem írja ki, legalább 30 napos beadási határidőt biztosítva.

Jelentkezési határidő: július eleje.

Rendkívüli szociális támogatás (egyetemeden)

A rendkívüli szociális támogatás egy egyszeri, nagyobb összegű szociális támogatási forma. A támogatás célja, hogy egyszeri jelleggel a hallgató életében, szociális helyzetében történt változás esetén segítséget nyújtson. Rendkívüli körülménynek számít az egy háztartásban élők számának, egészségügyi állapotának, munkakörülményeinek megváltozása, illetve minden körülmény, ami a hallgató szociális életében, anyagi körülményeiben változást eredményez (jogszabály is rögzíti az indokló körülményeket). Pontos információkért érdemes a saját egyetemed/karod, illetve a hallgatói önkormányzat honlapját követni.

Jelentkezési határidő: a pályázat benyújtására folyamatosan van lehetőség.

Rendszeres szociális támogatás (egyetemeden)

Ez a támogatás a szociális helyzet alapján félévente, pályázás útján nyerhető el. „Szoctámban” a fogyatékossággal élő vagy egészségügyi állapotuk miatt rászoruló, halmozottan hátrányos helyzetű, családfenntartó, nagycsaládos vagy árva hallgatók kaphatják meg, mellettük a hátrányos helyzetű, félárva diákok részesülhetnek benne, illetve azok, akik gyámsága nagykorúságuk miatt megszűnt. A szociális ösztöndíj megállapításakor többek között a pályázóval egy lakcímre bejelentett eltartottak számát, a képzési hely és lakóhely közötti távolságot, valamint a pályázó és hozzátartozói egészségügyi állapotát veszik figyelembe. A támogatás mértéke széles skálán, kb. 7 000–50 000 HUF között mozog. Pontos információkért érdemes a saját egyetemed/karod, illetve a hallgatói önkormányzat honlapját követni.

Jelentkezési határidő: minden félév eleje, amelyek a különböző egyetemeken, karokon eltérőek lehetnek.

Tanulmányi ösztöndíj (egyetemeden)

Az államilag támogatott képzésre felvett hallgatók féléves tanulmányi eredményeik, átlagaik alapján tanulmányi ösztöndíjban részesülhetnek. A szükséges átlagok, illetve az ösztöndíjak mértéke intézményenként és karonként, szakonként eltérő lehet. Az ösztöndíj összege széles skálán, kb. 25 000–80 000 HUF között mozog (de nem lehet kevesebb a hallgatói normatív 5%-nál — ami most kb. 8330 HUF). Tanulmányi ösztöndíjat a második félévtől lehet kapni. Pontos információkért érdemes a saját egyetemed/karod, illetve a hallgatói önkormányzat honlapját követni.

Felsőbb tagozatos ösztöndíjak

Ha már idősebb leszel, akkor a további ösztöndíj-lehetőségek közül is válogathatsz:

Messenger icon
Küldj üzenetet az App segítségével.