Kárpátaljai Katolikus Szent Márton Egyesület

A Kárpátaljai Katolikus Szent Márton Egyesület (továbbiakban Egyesület) 2009 augusztusában alakult, státuszát tekintve jogi személy, részben a Kárpátaljai Római Katolikus Egyházmegye Ifjúsági és Szervező Irodájának jogi személyként bejegyzett utóda, részben pedig kárpátaljai animátorok által létrehozott egyesület.

Megyesi László

Megyesi László

a SZME alapítója, elnöke

Az Egyesület céljai:

 • A keresztény életeszmény megvalósítása, hitünk egyéni elmélyítése és közösségi megélése, valamint az evangéliumi szellemiség továbbadása.
 • A Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye hívei közösségi életének szervezése, közösségeik fejlődésének elősegítése és integrálásuk a plébániák életébe.
 • A keresztények egységének (ökumené) előmozdítása és a vallások közötti párbeszéd támogatása.
 • A szolgáló szeretet gyakorlatának kibontakoztatása, a szegények, betegek és nélkülözők szolgálata.
 • Krisztus Örömhírének terjesztése elsősorban az Egyházmegye területén élők között.

Tevékenységi körök, irányvonalak:

 • Közösségépítő lelki, evangelizációs, kulturális, szabadidős programok, pályaorientációs képzések, lelkigyakorlatok, tréningek, találkozók, zarándoklatok (belföldi, külföldi), imaórák, kirándulások, hittanversenyek, táborok szervezése.
 • Az Egyesület belső és külső kommunikációjának biztosítása hagyományos és modern eszközökkel.
 • Külföldön élő magyar közösségekkel való kapcsolat tartása és céljaik támogatása.
 • Szolgálatvállalás az Egyházmegye lelki, nevelési munkájában és napi teendőinek ellátásában.
 • Együttműködés az Egyházmegye területén működő keresztény csoportokkal, szervezetekkel és intézményekkel.
 • Kezdeményezi és elősegíti az Egyesület bekapcsolódását helyi, regionális és országos egyházi, lelkiségi, valamint családos, ifjúsági és gyermek programokba, együttműködésekbe.
Messenger icon
Küldj üzenetet az App segítségével.