Külhoni magyar nyelvű felsőoktatási intézmények

Amennyiben sem az ukrajnai, sem a magyarországi továbbtanulási lehetőségek között nem találtad meg „az igazit”, a Kárpát-medence más országaiban működő magyar nyelvű oktatási intézményhálózat lehetőségei közül is válogathatsz.

tipp

Tipp!

Részletesebb magyar nyelvű tájékoztatást a Kárpát-medencei magyar nyelven indított képzésekről az alábbi linken olvashatsz, ahol országonkénti bontásban találhatod az információkat: www.felvi.hu.

Románia (Erdély)

IntézményElérhetőség
Babeș-Bolyai Tudományegyetem
(UniversitateaBabeș-Bolyai)
Kolozsvár (Cluj-Napoca)
www.ubbcluj.ro/hu

Sapientia – Erdélyi Magyar Tudományegyetem
(Universitatea Sapientia)
Kolozsvár (Cluj-Napoca)
www.sapientia.ro/hu
Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet
(InstitutulTeologicProtestant)
Kolozsvár (Cluj-Napoca)
www.proteo.hu
Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti, Tudomány- és Technológiai Egyetem
(Universitatea de Medicină, Farmacie, ŞtiinteșiTehnologie din Târgu-Mureș)
Marosvásárhely (Târgu-Mureș)
www.umfst.ro/hu
Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem
(Universitatea de Arte din Târgu-Mures)
Marosvásárhely (Târgu-Mureș)
https://www.szini.ro/hu/fooldal
Partiumi Keresztény Egyetem
(UniversiteaCreștină Partium)
Nagyvárad (Oradea)
www.partium.ro/hu

Szlovákia (Felvidék)

IntézményElérhetőség
Selye János Egyetem
(Univerzita J. Selyeho)
Révkomárom (Komárno)
www.ujs.sk

Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem, Közép-európai Tanulmányok Kara
(UniverzitaKonštantínaFilozofa, Fakulta Stredoeurópskychštudií)
Nyitra (Nitra)
www.fss.ukf.sk/hu
Comenius Egyetem, Bölcsészettudományi Kar
(FilosovickáFákultaUniverzityKomenského v Bratislave)
Pozsony (Bratislava)
www.fphil.uniba.sk
Eperjesi Egyetem, Nemzeti Kisebbségek Nyelve és Kultúrája Központ, Magyar Nyelv és Kultúra Intézete
(Ústavmaďarskéhojazyka a kultúry, Centrum jazykov a kultúr národnostných menšín Prešovskej univerzity v Prešove)
Eperjes (Prešov)
www.unipo.sk/cjknm/hlavne-sekcie/umjk/o-ustave

Szerbia (Vajdaság)

IntézményElérhetőség
Szabadkai Műszaki Szakfőiskola
(VisokaTehničkaŠkolaStrukovnihStudijaSubotica)
Szabadka (Subotica)
www.vts.su.ac.rs/hu

Szabadkai Óvó- és Edzőképző Szakfőiskola
(VisokaŠkolaStrukovnihStudijazaobrazovanjevaspitača i trenera u Subotici)
Szabadka (Subotica)
www.vsovsu.rs/
Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Kar
(Univerzitet u Novom Sadu, FilozofskiFacultet)
Újvidék (NoviSad)
www.uns.ac.rs
Újvidéki Művészeti Akadémia
(AkademijaUmetnosztu)
Újvidék (NoviSad)
www.akademija.uns.ac.rs
Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar
(Univerzitet u Novom Sadu, Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku)
Újvidék (NoviSad)
http://www.uns.ac.rs/index.php/c-clanice/fakulteti/uciteljski-fakultet-na-madarskom-c
Belgrádi Egyetem Filológia Kar Hungarológiai Tanszék
(Univerzitet u Beogradu, FilološkiFakultet, Katedra zaHungarologiju)
Belgrád (Beograd)
www.bg.ac.rs

Ausztria (Burgenland)

IntézményElérhetőség
Bécsi Egyetem, Finnugor Tanszék
(Universität Wien, AbteilungfürFinnougristik)
Bécs (Wien)
https://finno-ugristik.univie.ac.at/hu/

Szlovénia (Muravidék)

IntézményElérhetőség
Maribori Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék
(Univerza v MariboruFilozofskafakulteta, Oddelekzamadžarskijezik in književnost)
Maribor (Maribor)
www.ff.um.si/oddelki/madzarski-jezik-in-knjizevnost

Horvátország

IntézményElérhetőség
Zágrábi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Hungarológia Tanszék
(Sveučilište u Zagrebu, FilozofskiFakultet, Katedra zaHungarologiju)
Zágráb (Zagreb)
www.ffzg.unizg.hr/hungaro

Messenger icon
Küldj üzenetet az App segítségével.