Milyen tantárgyakból lehet emelt szintű érettségit tenni?

A 2023-as felvételi évben az alapképzésre és osztatlan képzésekre jelentkezőknek – általános felvételi követelményként – nem kötelező legalább egy emelt szintű érettségi vizsgát tenniük.

Az érettségi követelmények esetében adott szakoknál az intézmények a már megjelentektől (1. sz. táblázat) eltérően elfogadhatnak középszintű érettségit is az emelt szintű helyett – ezek listáját az 1/A. sz. táblázat tartalmazza.

Az a jelentkező, aki nem rendelkezik a pontszámításhoz előírt emelt szintű érettségi vizsgával, és csak a kétszintű érettségi vizsga bevezetése (2005) előtt szerzett magyar érettségi vizsgaeredménye van, választhatja azt a megoldást is, hogy a bizonyítványában szereplő valamely vizsgatárgy(ak)ból ún. felsőoktatási felvételi szakmai vizsgát tesz. Ezt a szándékát – vizsgatárgyanként – a jelentkezéskor kell jeleznie az E-felvételiben, vagy 2023. április 30-ig elektronikus postacímen. Hasonló lehetőség van egyes külföldi vagy külföldi rendszerű érettségi bizonyítvánnyal rendelkezők számára is, erről bővebb információ A külföldi intézményekben szerzett végzettségekről c. fejezetben olvasható.

Amennyiben a jelentkező emelt szintű érettségit tenne, továbbra sem minden tantárgyból teheti meg. Azonban továbbra is lehet magyar nyelv és irodalomból, matematikából, történelemből, idegen nyelvekből (meghatározott), illetve nemzetiségi nyelvekként meghatározott nyelvekből és irodalomból, biológiából, kémiából, fizikából, földrajzból, informatikából, gazdasági ismeretekből, testnevelésből, valamint számos más szakmai vizsgatárgyból emelt szintű érettségit tenni.

Érettségi végzettséget igazoló dokumentumok

  • Atestat pro povnu zagal’nu serednû osvìtu (’Atestat’ – érettségi bizonyítvány 2018-ig),
  • Svìdoctvo pro zdobutt â povnoï zagal’noï seredn’oï osvìti (’Svidoctvo’ – érettségi bizonyítvány 2019-től),
  • Diplom molodšogo specìalìsta (szakmai érettségi bizonyítvány).


Figyelem!
 Az érettségi eredmények figyelembevételéhez mindenképpen szükséges benyújtani a tantárgyakat és eredményeket tartalmazó mellékletet (Dodatok do atestata, Dodatok do svìdoctva pro zdobuttâ povnoï zagal’no  seredn’oï osvìti) is.

Figyelem! A Diplom molodšogo specìalìsta dokumentumból kizárólag a szakmai tárgyakat tartalmazó „államvizsga” vagy „záróvizsga” tárgyak kerülnek beszámításra. Ezért – amennyiben van – javasolt mellé benyújtani a közismereti tárgyakat tartalmazó Atestat vagy Svìdoctvo bizonyítványt is.

Figyelem! Ha a jelentkező rendelkezik a központi független vizsgarendszerben (ZNO) letett vizsgát tanúsító okirattal (Сертифікат, ennek melléklete az інформаційна картка), akkor az abban szereplő tantárgyakból is számítanak érettségi és tanulmányi pontot középszinten. A dokumentum a kiállítástól számított 4 évig érvényes, illetve a rajta szereplő hatályossági időn belül fogadható el. Érettségi eredmények igazolására a külső független vizsgarendszerben letett vizsgákat tanúsító okirat önmagában nem fogadható el, be kell nyújtani mellé az érettségi bizonyítványt is. Amennyiben a jelentkező mindkét érettségi okiratot benyújtotta, akkor a felvételi eljárás során mindkét dokumentumból rögzítik a bennük szereplő érettségi tantárgyakat és vizsgaeredményeket. Azonos megnevezésű érettségi tantárgyak esetén a jelentkező számára a kedvezőbb vizsgaeredményűt veszik figyelembe. Az інформаційна картка csak a Сертифікат-tal együtt érvényes.

A 2021. évi CIX. törvény 2022. január 21-én hatályba lépő rendelkezése alapján az Ukrajnában kiállított „diplom molodsoho bakalavra” és „diplom fachovoho molodsoho bakalavra” dokumentumokkal rendelkező jelentkezők alapképzésre és felsőoktatási szakképzésre jelentkezhetnek a Pontszámítás fejezetben található szabályok szerint.

Az emelt szintű érettségi követelménye százalékos eredménytől függetlenül teljesíthető:

  • érettségi bizonyítványban/tanúsítványban szereplő emelt szintű érettségi vagy középfokú szakképzettséget tanúsító oklevélben szereplő szakmai vizsgatárggyal;
  • felsőoktatási felvételi szakmai vizsgával;
  • bevizsgálási eljárás során emelt szintűként elismert külföldi érettségi vizsgatárggyal.
tipp

Tipp!

Mielőtt jelentkezel, érdemes utánanézned, hogy az adott évben Magyarországon milyen tantárgyakból kell érettségi vizsgát tenned. Emelt szintű érettségit érdemes több tantárgyból is tenned, így megnövelheted a bekerülési esélyeidet.

info

Hasznos infó!

Több olyan alap- és osztatlan szak lesz a 2023-as évben is, amelyekre csak akkor lehet bekerülni, ha két tárgyból emelt szintű érettségit teszel. Mivel az érettségi pont két emelt szintű érettségi vizsgatárgyból kerül kiszámításra, jár az 50+50 többletpont, azonban további többletpontokat már nem lehet szerezni, hiszen a többletpontok maximális összege nem haladhatja meg a 100 pontot. Vannak olyan szakok is (főleg a művészeti képzés területein), ahol nem szükséges emelt szintű érettségit tenned, általában gyakorlati vizsgával lehet bejutni.

Az egyes szakirányok vizsgakövetelményeit és a többletpontokról szóló információkat itt találod.

megjegyzes

FONTOS,

Mivel külföldi állampolgárként jelentkezel, ezért az emelt szintű érettségit Magyarországon kell teljesítened. A bejelentkezéssel és helyszínnel kapcsolatban Magyarország Oktatási Hivatalához kell fordulnod.

Messenger icon
Küldj üzenetet az App segítségével.