Milyen tantárgyakból lehet emelt szintű érettségit tenni?

A 2024-es felvételi évben az alapképzésre és osztatlan képzésekre jelentkezőknek – általános felvételi követelményként – nem kötelező legalább egy emelt szintű érettségi vizsgát tenniük.

A felvételi eljárásban a felsőoktatási intézmények szakonként határozzák meg azokat az érettségi vizsgatárgyakat és azok szintjét (közép- vagy emelt szint), amelyek eredményéből kiszámítható az érettségi pontszám. Ezeket a meghirdetett képzések oldalain lehet megnézni.

Szakok és érettségi vizsgatárgyak

Az érettségi pontokat két érettségi vizsgatárgy százalékos eredménye alapján kell kiszámolni. Ha egy szakon több vizsgatárgyat is megadtak érettségi követelményként – a vizsgatárgyak között „vagy” szerepel –, vagy ugyanabból a tárgyból több, különböző eredménye is van, az érettségi pontokat a két legkedvezőbb eredményű érettségi vizsgatárgy alapján kell kiszámítani.

Az érettségi pontok száma egyenlő:

 • emelt szintű érettségi vizsga esetén az adott vizsgatárgyból elért százalékos eredménnyel,
 • középszintű érettségi vizsga esetén: a százalékos eredmény alapján megállapított pontszámmal, az alábbi táblázat (pdf) szerint.

Érettségi pont kizárólag a következő dokumentumokban szereplő eredményekből számítható:

 • az érettségi bizonyítvány,
 • az érettségi tanúsítvány,
 • a rendes érettségi vizsgaidőszakban megszerzett, közismereti érettségi vizsgaeredményeket tartalmazó szakközépiskolai érettségi-képesítő bizonyítvány, valamint
 • szakirányú továbbtanulás esetén a 2021-től kiállított középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél, vagy szakképesítést igazoló képesítő bizonyítvány, vagy az Országos Képzési Jegyzék szerint kiállított bizonyítvány, ha a szakmai vizsga eredménye legalább „jó” minősítésű.

Ezeken kívül érettségi pont számítható még a korábbi olyan intézménytípusokban (pl. középfokú technikum) kiállított bizonyítványokból, oklevelekből is, ahol középfokú nevelés-oktatás folyt és a kiállított bizonyítvány, oklevél az érettségi bizonyítvánnyal egyenértékű.

Ha emelt szintű érettségi kell…

Az intézményi meghirdetéseknél külön jelzik, ha a pontszámításhoz kötelező az emelt szintű érettségi. Egyes szakokon előfordulhat, hogy mindkét érettségi vizsgatárgyból emelt szintű eredménnyel kell rendelkezni.

Ez alól kivételt jelenthet, ha a felsőfokú végzettségből vagy a felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél alapján is történhet a pontszámítás.

A pontszámításhoz meghatározott emelt szintű érettségi feltétel teljesíthető
 • a felsőoktatási intézmény által szervezett és sikeresen teljesített felsőoktatási felvételi szakmai vizsgával,
 • az érettségi bizonyítvány megszerzését követően letett érettségi vizsgával, szintemelő érettségivel;
 • középfokú szakképzettséget tanúsító oklevélben szereplő szakmai vizsgatárggyal.

Érettségi végzettséget igazoló dokumentumok

 • Atestat pro povnu zagal’nu serednû osvìtu (’Atestat’ – érettségi bizonyítvány 2018-ig),
 • Svìdoctvo pro zdobutt â povnoï zagal’noï seredn’oï osvìti (’Svidoctvo’ – érettségi bizonyítvány 2019-től),
 • Diplom molodšogo specìalìsta (szakmai érettségi bizonyítvány).


Figyelem!
 Az érettségi eredmények figyelembevételéhez mindenképpen szükséges benyújtani a tantárgyakat és eredményeket tartalmazó mellékletet (Dodatok do atestata, Dodatok do svìdoctva pro zdobuttâ povnoï zagal’no  seredn’oï osvìti) is.

Figyelem! A Diplom molodšogo specìalìsta dokumentumból kizárólag a szakmai tárgyakat tartalmazó „államvizsga” vagy „záróvizsga” tárgyak kerülnek beszámításra. Ezért – amennyiben van – javasolt mellé benyújtani a közismereti tárgyakat tartalmazó Atestat vagy Svìdoctvo bizonyítványt is.

Figyelem! Ha a jelentkező rendelkezik a központi független vizsgarendszerben (ZNO) letett vizsgát tanúsító okirattal (Сертифікат, ennek melléklete az інформаційна картка), akkor az abban szereplő tantárgyakból is számítanak érettségi és tanulmányi pontot középszinten. A dokumentum a kiállítástól számított 4 évig érvényes, illetve a rajta szereplő hatályossági időn belül fogadható el. Érettségi eredmények igazolására a külső független vizsgarendszerben letett vizsgákat tanúsító okirat önmagában nem fogadható el, be kell nyújtani mellé az érettségi bizonyítványt is. Amennyiben a jelentkező mindkét érettségi okiratot benyújtotta, akkor a felvételi eljárás során mindkét dokumentumból rögzítik a bennük szereplő érettségi tantárgyakat és vizsgaeredményeket. Azonos megnevezésű érettségi tantárgyak esetén a jelentkező számára a kedvezőbb vizsgaeredményűt veszik figyelembe. Az інформаційна картка csak a Сертифікат-tal együtt érvényes.

A 2021. évi CIX. törvény 2022. január 21-én hatályba lépő rendelkezése alapján az Ukrajnában kiállított „diplom molodsoho bakalavra” és „diplom fachovoho molodsoho bakalavra” dokumentumokkal rendelkező jelentkezők alapképzésre és felsőoktatási szakképzésre jelentkezhetnek a Pontszámítás fejezetben található szabályok szerint.

Az emelt szintű érettségi követelménye százalékos eredménytől függetlenül teljesíthető:

 • érettségi bizonyítványban/tanúsítványban szereplő emelt szintű érettségi vagy középfokú szakképzettséget tanúsító oklevélben szereplő szakmai vizsgatárggyal;
 • felsőoktatási felvételi szakmai vizsgával;
 • bevizsgálási eljárás során emelt szintűként elismert külföldi érettségi vizsgatárggyal.
tipp

Tipp!

Mielőtt jelentkezel, érdemes utánanézned, hogy az adott évben Magyarországon milyen tantárgyakból kell érettségi vizsgát tenned. Emelt szintű érettségit érdemes több tantárgyból is tenned, így megnövelheted a bekerülési esélyeidet.

info

Hasznos infó!

Az alap- és osztatlan képzésre, valamint felsőoktatási szakképzésre jelentkezők felvételi összpontszáma kiszámítható: a középiskolai osztályzataikból, az érettségi eredményükből, egyes esetekben a szakképzettségükből, szakképesítésükből, az ennek során tett szakmai vizsga eredményéből, vagy felsőfokú vagy felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevelükből, egyes szakokon az előírt gyakorlati vizsga eredményéből. Ezekből összesen 400 pont szerezhető, amelyhez még hozzáadják az ún. intézményi pontokat (max. 100 pont).

megjegyzes

FONTOS,

Mivel külföldi állampolgárként jelentkezel, ezért az emelt szintű érettségit Magyarországon kell teljesítened. A bejelentkezéssel és helyszínnel kapcsolatban Magyarország Oktatási Hivatalához kell fordulnod.

Messenger icon
Küldj üzenetet az App segítségével.