Ungvári Nemzeti Egyetem

A másik kárpátaljai felsőfokú intézmény, ahol magyar nyelven folytathatod a tanulmányaidat, az Ungvári Nemzeti Egyetem Ukrán-Magyar Oktatási-Tudományos Intézete (a továbbiakban UMOTI), amely 2008 szeptemberében nyílt meg (2017. március 1-ig Magyar Tannyelvű Humán- és Természettudományi Kar). 

Jelenleg három tanszék működik az intézeten belül (Magyar Filológiai Tanszék, Magyar Történelem és Európai Integráció Tanszék, Fizika és Matematika Tanszék, amelyek közül mindegyik IV. akkreditációs szinttel rendelkezik. E három tanszéken belül pedig a következő szakokra lehet felvételizni:

 • Magyar nyelv és irodalom (nappali és levelező tagozat)
 • Történelem (nappali és levelező tagozat)
 • Matematika és informatika (nappali és levelező tagozat)
 • Fizika és informatika (nappali tagozat)
 • Számítógépes tudományok (nappali tagozat)
 • Nemzetközi kapcsolatok, társadalmi kommunikációs és regionális stúdiumok (nappali tagozat)
 • Finn-ugor nyelvek és irodalom. Szakfordítás (nappali tagozat)
tipp

Tipp!

Ha kérdésed van a felvételivel kapcsolatban: +38 066 490 52 94 (Imre Gyula, intézeti tanulmányi igazgatóhelyettes). Bővebb információ az UMOTI-ról

Miért érdemes az UNE Ukrán-Magyar Oktatási-Tudományos Intézetét választanod?

 • Államilag elismert diplomát szerezhetsz.
 • A választott szakkal párhuzamosan lehetőséged van más szakokon is tanulni, így egyidejűleg két diplomát is szerezhetsz.
 • Az UMOTI-n megszerzett (bakalavr, BA/BSc) diploma birtokában 1-2 évig a budapesti ELTE-n folytatva tanulmányaidat mindkét tanintézet diplomáját megkaphatod.
 • Amellett, hogy a tantárgyak többségét anyanyelveden tanulhatod, a karon indított ukrán nyelvtanfolyamok segítségével elsajátíthatod az államnyelvet is.
 • Nemzetközi kapcsolatok, társadalmi kommunikációs és regionális stúdiumok (nappali és levelező tagozat)
 • Állami ösztöndíjban részesülhetsz. Emellett külföldi ösztöndíjakat, pályázatokat nyerhetsz, magyarországi részképzéseken, nyári egyetemeken és ingyenes tanulmányi utakon (pl. Svájc (CERN), Milánó, Velence, Európai Parlament, Lendva, Trieszt (Elettra), Graz, Krakkó) vehetsz részt.
 • A bakalavr diploma birtokában az UNE-n belül más, az elvégzett szakiránytól eltérő szakokra is felvételizhetsz mesterképzésre, így megkapod a másik szak mester (magiszteri, MA/MSc) diplomáját is.
 • Korszerű technikai eszközökkel felszerelt tantermekben és laborokban tanulhatsz.
 • Ha a tanulás mellett közelebbről szeretnél megismerkedni a tudománnyal, lehetőséged van bekapcsolódni az intézet tudományos kutatásaiba is.
 • Felújított kollégiumi részlegben kaphatsz elhelyezést.
 • Aktív egyetemi életet élhetsz a diákvárosban.

info

Hasznos információ

Az UMOTI-n és a II. RF KMF-án valamennyi szakra külső független értékelésen szerzett három tanúsítvánnyal lehet jelentkezni. Minden szak esetében kötelező tanúsítványt szerezni ukrán nyelvből és irodalomból vagy ukrán nyelvből. Ha valakinek csak 2 (kettő) emelt szintű vizsgája volt sikeres az idei vagy múlt évi független tesztelések során, az is jelentkezhet az UMOTI-ba és a II.RF KMF-ra és próbát tehet a magyar nyelvi belső vizsgával.

Aki már rendelkezik „molodsij specialist” diplomával, belső felvételi útján jelentkezhet bármelyik szak 2. évfolyamára, amennyiben a jelentkező rendelkezik 2 érvényes (2019-2022 között szerzett) ZNO szertifikáttal (az első kötelezően ukrán nyelv és irodalom vagy ukrán nyelv szaktól függően) és leteszi a belső szaktárgyi vizsgát. Ez a rész érvényes a II. RF KMF-re is (kivéve a Német nyelv és irodalom, Informatika, Természettudományok, illetve Pénzügyek, bank és biztosítás szakokat, mivel ezek a szakok első éven kerülnek indításra).

megjegyzes

Megjegyzés!

2021-től az alapképzés második évfolyamára a molodsij specialiszt szintű oklevél alapján jelentkezők számára a felvételi versenyben a szaktárgyi felvételi vizsgaérdemjegyén kívül kötelező a külső független értékelésen szerzett két tanúsítvány megléte: az első az ukrán nyelv és irodalomból szerzett szertifikát (kivételt képeznek a matematika, biológia és az ember egészsége, kémia szakok, amelyek esetében elegendő az ukrán nyelv szertifikát), a másodika matematikából, vagy Ukrajna történetéből, vagy idegen nyelvből, vagy biológiából, vagy földrajzból, vagy fizikából, vagy kémiából szerzett szertifikátok egyike. Szaktárgyi felvételi vizsga alatt egy belső, a főiskolán tett (a felvételiző által választott szaknak megfelelő) vizsgát kell érteni. Például a matematika szakra felvételizők matematikából tesznek szaktárgyi felvételi vizsgát.

megjegyzes

Megjegyzés!

Az UMOTI esetében az államilag támogatott helyek száma, illetve a tandíjak összege változhat az egyetem felvételi bizottságának a döntése értelmében. Pontos információ a későbbiekben várható, melyről az intézményben és annak honlapján tájékozódhatsz!

Messenger icon
Küldj üzenetet az App segítségével.