Szülőföldön továbbtanulóknak

Dr. Szász Pál tanulmányi ösztöndíj

A pályázat célja, hogy olyan jól képzett, a nemzet iránt elkötelezett, a magyar és a többségi állam szerinti szaknyelvet egyaránt ismerő, mindkét országban tapasztalatokat szerzett jogászokkal rendelkezzenek a közösségek, akik segítenek e cél elérésében, továbbá lehetőséget adjon a magyar nemzetiségű jogászok közötti szakmai együttműködésre. A pályázók köre lehet minden olyan magyar nemzetiségű hallgató, aki szülőföldjén végzi tanulmányait állami vagy magán felsőoktatási intézmény nappali munkarendű alap- vagy mester szintű, illetve osztatlan jogász képzésen. Továbbá aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik és legalább két sikeresen lezárt tanulmányi félévet tud igazolni.

Jelentkezési határidő: április.

Fodó Sándor ösztöndíj

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség által meghirdetett Fodó Sándor ösztöndíjra azok a magyarság érdekében jelentős közösségi szervező munkát kifejtő, kárpátaljai felsőoktatási intézményekben tanuló diákok, oktatási intézmények dolgozói, egészségügyi dolgozók, egyházi személyek jelentkezhetnek, akik Fodó Sándor szellemi hagyatékának méltó örökösei.

A pályázat kategóriánként nyújthatók be a KMKSZ központi vagy középszintű irodáiban (a diákok esetében a megfelelő űrlapon, a többiek esetében szabad formában). A díjra javasolt személynek két ajánlással kell rendelkeznie.

Jelentkezési határidő: március.

Hunyadi János ösztöndíj teljes szemeszteres és részképzős tanulmányútra

Az ösztöndíj célja, hogy elősegítse a külhoni magyarok kapcsolattartását az anyaországgal, illetve támogassa a hazai értelmiség utánpótlását. Pályázhatják: a szülőföldi felsőoktatási intézmények nappali tagozatos, aktív, bakalavr vagy magiszteri/specialista képzésben részt vevő, hallgatói jogviszonnyal rendelkező diákjai. A pályázók a megpályázott képzési idő alatt egy magyarországi felsőoktatási intézmény magyar állami ösztöndíjjal támogatott, nappali munkarendű, alap-, egységes (osztatlan) vagy mesterképzéses szakján tanulmányút keretein belül vagy teljes szemeszteres részképzésben folytathatják tanulmányaikat. Jelentkezési határidő: évente kétszer lehet pályázni, télen és nyáron (kb. december, valamint július-augusztus).

Jelentkezési határidő: augusztus és január; évente kétszer lehet pályázni

Lakos ösztöndíj

A bécsi székhelyű Lakos Alapítvány tanulmányi-szociális ösztöndíjpályázata kárpátaljai felsőoktatási intézményben tanuló magyar diákok részére szól. Akkor tudod megpályázni, ha magyar oktatási nyelvű középiskolát vagy líceumot/gimnáziumot végeztél, nappali tagozatos (főiskolán vagy egyetemen) vagy, első diplomás képzésben veszel részt, a legutolsó szemesztered tanulmányi átlaga legalább 4-es, szociálisan rászoruló, illetve a társadalmi közéletben (kárpátaljai magyar ifjúsági szervezet tevékenységében) aktív szerepet vállaló vagy.
Az ösztöndíj összege egy főre, egy szemeszterre 150 euró.
Jelentkezési határidő: október és május; évente kétszer lehet pályázni.

Makovecz Hallgatói Mobilitási Program

Az ösztöndíjat a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola hallgatói pályázhatják. A program keretében a nyertes hallgatók részképzésre utazhatnak a Főiskola egyik partnerintézményébe. A külföldi egyetem a hallgatót a saját hallgatóival megegyező státusban fogadja és teljes szemeszteres részképzés esetén a fogadó intézményben teljesített tantárgyak beszámíthatóak a főiskolai tanulmányi kötelezettségbe tanszéki engedéllyel.

Jelentkezési határidő: május és december; évente kétszer lehet pályázni.

Soós Kálmán ösztöndíjprogram

Az ösztöndíjprogram célja, hogy a Kárpátalján működő magyar nyelvű felsőoktatási szakok és intézmények együttműködését elősegítse. Segítse azokat a magyar hallgatókat, akik felsőoktatási szakjukat nem tanulhatják magyar nyelven, illetve ösztönözze a régióval kapcsolatos kutatómunkák végzését. Az ösztöndíjprogram a következő alprogramokból tevődik össze:

  • Kárpátaljai Vándoregyetem;
  • A magyar nyelvű felsőoktatás munkáját elősegítő oktatási jegyzetek és szaknyelvi szótárak készítése;
  • Kárpátaljai vonatkozású kutatások támogatása.

Jelentkezési határidő: szeptember.

Szent Márton Karitász Ösztöndíjprogram

A Szent Márton Karitász Kárpátaljai Megyei Jótékonysági Alapítvány szociális és tanulmányi ösztöndíjprogram célja: olyan magyar iskolát végzett tehetséges, katolikus fiatalok támogatása, akik ukrajnai felsőoktatási intézményben végzik tanulmányaikat, és anyagi lehetőségeik szűkösek.
Az ösztöndíj maximális összege egy főre 4000 hrivnya félévenként.
Jelentkezési határidő: szeptember és február; évente kétszer lehet pályázni

Szociális támogatás

Szociális támogatáshoz folyamodhat minden olyan államilag támogatott képzésben tanuló hallgató, aki szociális helyzete alapján rászorul a támogatásra.  A támogatásért alapvetően az árvák, a fogyatékkal élők, a csernobili katasztrófa révén közvetlenül károsultak, a háborús veteránok gyermekei, a bányászok gyermekei folyamodhatnak. Az árvák (18-23 éves korig) kivételével azonban egy hallgató nem részesülhet egyszerre tanulmányi és szociális ösztöndíjban is, amennyiben mindkettőre jogosult, csak az egyiket fogja megkapni. A szociális ösztöndíjak aktuális mértéke: az árvák esetében 1180 UAH/hó, a szakképzési intézményekben és a felsőoktatásban 2360 UAH/hó. Az egyéb alapokon jogosultak szociális támogatása a szakképzésben 450 UAH/hó, az I-II. szintű akkreditációval rendelkező felsőoktatási intézményekben 890 UAH/hó, a III-IV. szintű felsőoktatási intézményekben pedig 1180 UAH/hó.

Jelentkezési határidő: a jelentkezést minden év január-áprilisa folyamán kell benyújtani.

Szülőföldi tanulmányi támogatás (ELTE-ITM)

Az ösztöndíj célja: tanulmányi támogatás biztosítása szülőföldi felsőoktatási alap (felsőbb évesek számára), magiszteri/specialista vagy doktori képzésben részt vevő ukrán állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyek számára. Három kategóriában pályázható:
1. az alapképzésben résztvevő hallgatók támogatása (szülőföldön szülőföldi vagy szülőföldön magyarországi kihelyezett képzésben tanuló felsőévesek számára). Az ösztöndíj összege a 2021-2022-as tanév 10 hónapjára 200.000 HUF
2. magiszteri/specialista képzésben résztvevők támogatása (azok számára, akik a képzés utolsó vagy utolsó előtti évében vesznek részt). Az ösztöndíj összege a 2021-2022-as tanév 10 hónapjára 2 kategóriában pályázható:
– azok részére, akiknek mester képzésük 3 féléves: 150.000 HUF;
– azok részére, akiknek mester képzésük 4 féléves: 300.000 HUF.
3. Doktori (PhD, DLA) képpzés támogatása. Az ösztöndíj összege a 2019-2020-as tanév 10 hónapjára 500.000 HU

Jelentkezési határidő: november.

Ukrajna Elnökének Ösztöndíja

Az ukrajnai szakképző és felsőfokú oktatási intézményekben tanuló kitűnő hallgatók és aspiránsok számára alapított ösztöndíj. Az ösztöndíjasokat az adott intézmény kari tanácsa kiváló tanulmányi eredményeik alapján jelöli; a szakképzésben, alap- és mesterképzésben résztvevők esetében évente kétszer, a vizsgaidőszakot következő hónap folyamán, az aspiránsokból pedig évente egyszer jelölnek hallgatót. Az ösztöndíjat a minisztérium adott területi képviselete döntése alapján ítélik oda. 2017. november elsejétől a szakképzésben résztvevő hallgatók számára ez az ösztöndíj 1420 UAH/hó, az I-II. szintű akkreditációval rendelkező intézmények hallgatói számára 2130 UAH/hó, a III-IV. szintű akkreditációjú felsőoktatási intézmények hallgató esetében pedig 2720 UAH/hó.

Ukrajna Miniszteri Kabinetének Ösztöndíja

Az Ukrajna Elnökének Ösztöndíjához hasonló céllal alapították a következő ösztöndíjat, amelynek a kiválasztási folyamata is megegyezik. Az ösztöndíjak mértékei 2017 novemberétől: a szakképzésben résztvevő hallgatók számára ez az ösztöndíj 1180 UAH/hó, az I-II. szintű akkreditációval rendelkező intézmények hallgatói számára 1900 UAH/hó, a III-IV. szintű akkreditációjú felsőoktatási intézmények hallgató esetében pedig 2480 UAH/hó. Azok a fiatalok, akik nemzetközi versenyeken vesznek részt 2600 UAH/hó, akik pedig dobogós helyezést érnek el azok 2950 UAH/hó ösztöndíjban részesülnek.

Ukrán államilag támogatott ösztöndíj

Ukrajna azok számára biztosítja ezt az ösztöndíjat, akik felvételt nyertek az államilag támogatott felsőoktatási intézményekbe, valamint a felvételin elérték az egyes szakok ösztöndíjához meghatározott pontszámot. Ösztöndíjlehetőség azok számára, akik felvételt nyertek az államilag támogatott felsőoktatási intézményekbe, valamint a felvételin elérték az egyes szakok ösztöndíjához meghatározott pontszámot. Az ösztöndíj mértéke a tanulmányi idő alatt változhat a tanulmányi átlagod függvényében. Jelenleg a felsőfokú oktatási intézményekben államilag támogatott képzéseken résztvevők 40%-a kap ösztöndíjat. Figyelembe veszik a hallgató tudományos-, sport-, és társadalmi aktivitását is

Viktor Pincsuk Alapítványi Ösztöndíj: Zavtra UA (Fond Viktora Pinchuka)

Az egyik legnagyobb, magánadományokból működő tehetségtámogató program Ukrajnában, amely az ösztöndíjasok számára a pénzügyi támogatás mellett különböző projektekben és nemzetközi fórumokon való részvételi lehetőséget biztosít. Pályázhatják Ukrajna IV. akkreditációs szinttel rendelkező felsőoktatási intézményeinek 3–6. évfolyamos, nappali tagozatos hallgatói, akik még nem töltötték be 35. életévüket. Az ösztöndíjasok kiválasztása évente egy nyílt összukrajnai versenyen történik. Az ösztöndíjprogram nyertesei többek között közel 2240 UAH mértékű ösztöndíjban részesülnek egy évig, illetve több szakmai programra, tréningre és továbbképzésre kapnak meghívást.
Jelentkezési határidő: október közepétől –november végéig.

Zrínyi Ilona Kárpátaljai Magyar Szakkollégium

A program célja: a kutatásaikat kárpátaljai felsőoktatási intézményekben 3–5. évfolyamokon, nappali tagozaton folytató hallgatók és vezetőtanáraik támogatása, tudományos, kutatási program biztosítása. A szakkollégium 10 hónapos kutatási időszakra nyújt támogatást mind a diákok, mind pedig tutoraik (vezetőtanáraik) számára.

Jelentkezési határidő: szeptember első hete

tipp

Tipp!

Az alábbi honlapon számos pályázati lehetőségről olvashattok még:

Студвей – новини і статті про освіту та молодь
Messenger icon
Küldj üzenetet az App segítségével.