A pontszámításról

Alap- és osztatlan képzés esetében a felvételi összpontszámot 400+100 pontos pontszámítási rendszerben számítják ki, tehát összesen 500 pontot lehet elérni az alábbiak szerint:

 • a tanulmányi pontok és az érettségi pontok összege, hozzáadva a többletpontokat
 • az érettségi pontok kétszerese, hozzáadva a többletpontokat.

A két számítási mód közül minden esetben a jelentkező számára legelőnyösebbet kell alkalmazni. 

A felsőoktatási szakképzés esetében (pénzügy és számvitel, mérnökinformatikus, kereskedelem és marketing, turizmus-vendéglátás stb.) a felvételi összpontszámot az alábbiak szerint kell kiszámítani:

 • a tanulmányi pontok kétszerezésével,
 • a tanulmányi pontok és az érettségi pontok összeadásával,
 • az érettségi pontok kétszerezésével.

A három számítási mód közül minden esetben a jelentkező számára legelőnyösebbet kell alkalmazni. Az így megállapított pontokhoz mindhárom esetben hozzá kell adni a számítható többletpontokat. Jelenleg a felsőoktatási intézmények nem határozzák meg, hogy mely érettségi vizsgatárgyakból kell érettségi pontot számolni, ezért a jelentkező által igazolt, érettségi bizonyítványban, tanúsítványban lévő érettségi eredmények közül a két legjobb eredményből történik az érettségi pontok megállapítása.

megjegyzes

FONTOS,

Alap- és osztatlan képzésre az a jelentkező vehető fel, akinek az emelt szintű érettségiért, nyelvvizsgáért és jogszabályban meghatározott szakképesítésért járó többletpontokkal együtt, de más jogcímen adható többletpontok nélkül számított pontszáma eléri a 280 pontot (ez az ún. jogszabályi minimumpontszám), továbbá – értelemszerűen – eléri az adott képzésen az intézmények által megadott kapacitásszám és a jelentkezők számának függvényében várhatóan 2022 júliusában megállapítandó ponthatárt. Felsőoktatási szakképzés esetén 240 pont a minimumpontszám, az emelt szintű érettségi-többletpontokkal együtt, de más jogcímen adható többletpontok nélkül.

Egyes alapképzési, valamint osztatlan mesterképzési szakok esetében a magyar állami ösztöndíjas képzésre történő felvételhez szükséges minimumpontszám eltér a fentiektől (bővebben lásd itt)

Nagyon fontos, hogy utánanézz az általad választott képzés terén milyen minimum ponthatár szükséges!

Az ukrán eredmények átszámításával és dokumentumok elismerésével kapcsolatban ezen a linken találtok tájékoztatót:

A 2022. évi általános eljárástól a Tájékoztató 1/A. táblázatában szerepelő szakképzettséggel rendelkező jelentkezők – amennyiben szakiránynak megfelelő alapképzésre, osztatlan képzésre jelentkeznek – érettségi pontját az alábbiak szerint is ki lehet számítani:

 • a jelentkezés feltételéül meghatározott egy érettségi vizsgatárgy eredményének és a szakmai vizsga eredményének,
 • csak a szakmai vizsga eredményének a figyelembevételével.

Bővebb tájékoztató ide, valamint ide kattintva érhető el.

Többletpontok kaphatóak:

A többletpontokra vonatkozó szabályozást a Felsőoktatási felvételi tájékoztató 2 .4. fejezete tartalmazza.
A felvételinél szerezhető többletpontokat 2 kategóriába lehet sorolni:

 • jogszabály alapján kötelezően adandó többletpontok (emelt szintű érettségi vizsgaeredményért, nyelvtudásért, esélyegyenlőségért)
 • képzési területenként adható többletpontok (tanulmányi és művészeti versenyeredmények alapján, szakképesítés alapján, sporteredmény alapján).

Az emelt szinten teljesített legalább 45%-os eredményű érettségi vizsgáért többletpont jár, abban az esetben, ha a jelentkező érettségi pontjait az emelt szinten teljesített vizsgaeredmény alapján számítják. Az adott alapképzési szakon, osztatlan mesterképzési szakon és felsőoktatási szakképzésen emelt szintű érettségi vizsgáért vizsgatárgyanként 50 többletpont kapható (maximum 100 többletpont).

Fontos! Az edző szak, valamint a művészeti, művészeti osztatlan és a művészetközvetítés képzési terület szakjai esetében nem számítható többletpont!

 • Nyelvtudásért:

  B2/középfokú komplex nyelvvizsga: 28 pont, C1/felsőfokú komplex nyelvvizsga: 40 pont (államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű nyelvtudást igazoló dokumentum), max. 40 pont. Tehát, ha például két B2-es nyelvvizsgád van, a 28+28=56 pont helyett 40 pontot fogsz kapni. Ugyanez a helyzet, ha egy közép és egy felsőfokú nyelvvizsgád van.

 • Az esélyegyenlőség jogcímén

  kizárólag magyarországi hatóság által kiállított dokumentumok alapján adható többletpont. Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében jogcímenként 40 többletpontra jogosult a hátrányos helyzetű, a fogyatékossággal élő, a gyermeke gondozásban részesülő jelentkező.

  • Hátrányos helyzet jogcímén kizárólag magyarországi település jegyzője vagy a gyámhatóság által kiállított dokumentumok alapján adható többletpont.
  • A külföldön kiállított szakértői vélemény nem fogadható el. A külföldi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezők az ELTE Gyakorló Országos Pedagógiai Szakszolgálathoz fordulhatnak szakértői vélemény kiállítása céljából.
  • Gyermekgondozás jogcímén kizárólag magyarországi hatóság által kiállított dokumentumok alapján adható többletpont.

Szakképzés esetén: A felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél után, amennyiben a pontszámítás nem az oklevélből történik – azonos képzési terület szakjára történő továbbtanulás esetén –, 32 többletpont jár. Nem kell beküldeni a 2013. január 1. után szerzett magyar felsőoktatási szakképzésről szóló oklevelet, mivel ezeket az adatokat az Oktatási Hivatal elektronikus úton veszi át a felsőoktatás információs rendszeréből.

tipp

Tipp!

A nyelvvizsgával és az idegen nyelvből tett emelt szintű érettségi vizsga dilemmájával kapcsolatosan: ha már van középfokú nyelvvizsgád az adott idegen nyelvből, mindenképp megéri emelt szintű érettségit is tenned belőle, hiszen míg előbbiért csak 28 többletpont jár, utóbbi 50 pontot ér (persze, ha az adott tárgy kötelező az általad választott szakhoz). Valamint, ha ugyanabból a nyelvből emelt szintű érettségit és nyelvvizsgát is teszel, utóbbi 50 pontot ér ha abból kerül kiszámításta az érettségi pontod. Ha ugyanabból a nyelvből emelt szintű érettségit és nyelvvizsgát is teszel, akkor a többletpontokat csak egyszer, a kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen kapod meg.

tipp

Tipp!

A 2013-as évtől kezdve az Ukrajnában szerzett érettségi bizonyítvány vagy oklevél felsőfokú nyelvvizsgaként való elismertetése magyar tannyelvű intézmény esetében is lehetséges szerzett érettségi bizonyítvány vagy oklevél magyar tannyelvű intézmény esetében is felsőfokú nyelvvizsgaként való elismertetése is lehetséges, amennyiben a tanuló két év alatt legalább egy közismert tantárgyat ukrán nyelven tanult és ezt az intézmény vezetője által kiállított igazolással hitelesen igazolja.

Nem magyar állampolgárok esetében, magyarországi közoktatási vagy felsőoktatási intézményben, magyar nyelven folytatott és befejezett tanulmányokat igazoló érettségi bizonyítvány vagy oklevél, államilag elismert magyar, mint idegen nyelv egynyelvű, komplex típusú felsőfokú nyelvvizsgának felel meg.

megjegyzes

FONTOS,

Amennyiben Ukrajnában a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola vagy az Ungvári Nemzeti Egyetem ECL Nyelvvizsga Központjában szerzel nyelvvizsga bizonyítványt, ahhoz, hogy a magyarországi felvételi eljárásodhoz be tudd számítani, mindenképpen szükséges annak a Magyarországon történő honosítása. Csak a honosítást követően fogsz rendelkezni olyan anyakönyvi számmal, amelyet a felvi.hu is érvényesnek minősít és beszámol.

Részletes információ itt érhető el.

Messenger icon
Küldj üzenetet az App segítségével.