Tag Archive for: UNE UMOTI

UMOTI – a felvételi eljárás tudnivalói

Az Ukrán-Magyar Oktatási-Tudományos Intézetbe felvételizni szándékozó diákokat a kar munkatársai az UNE főépülete régi szárnyának 215. termében fogadják, ahol segítséget nyújtanak az elektronikus kabinet elkészítéséhez, illetve a szintén elektronikus regisztrációhoz.

Az UNE baccalaureus (BsC/alap) képzési szintjére, teljes középiskolai végzettség alapján jelentkezők számára, első évfolyamra, a felvételi jelentkezés, a felvételi vizsgák, a felvételre javasoltak listájának és a besorolási határozat közzétételének időpontjai a következők:

 

NAPPALI ÉS LEVELEZŐ TAGOZAT:

Az elektronikus felhasználói fiókok regisztrációjának kezdete

(a középfokú érettségiről szóló okmányok feltöltése)

Július 1.

A felvételi szabályzat VI. pontjában szereplő kérvények és dokumentumok benyújtásának/feltöltésének kezdete

Július 29.

A jelentkezések benyújtásának vége azon korábbi évek végzőseinek,

akik ZNO tanúsítványok alapján jelentkeznek,

s magyar nyelvből egyetemi egyéni szóbeli beszélgetésen vesznek részt

augusztus 9. és augusztus 16. között

Augusztus 8.

(17.00 óra)

A jelentkezések benyújtásának vége

a 2022. év azon végzőseinek,

akik multidiszciplináris teszt eredményeivel jelentkeznek,

s magyar nyelvből egyetemi egyéni szóbeli beszélgetésen vesznek részt

augusztus 9. és augusztus 16. között.

Augusztus 8.

(17.00 óra)

A jelentkezések benyújtásának vége azon személyeknek,

akik 2019-ben, 2020-ban illetve 2021-ben szerzett szertifikátokkal vagy azok bármely kombinációjával jelentkeznek.

Augusztus 23.

(17.00 óra)

A jelentkezések benyújtásának vége azon személyeknek,

akik 2022-ben

(július 18. és augusztus 10. között)

multidiszciplináris tesztet tettek le.

Augusztus 23.

(17.00 óra)

A pontarányos versenylista kihirdetése az államilag finanszírozott helyekre való bejelentkezés alapján azok számára, akik 2019-ben, 2020-ban illetve 2021-ben szerzett szertifikátokkal jelentkeznek, vagy akik multidiszciplináris tesztelésen vettek részt 2022-ben

Nem később, mint augusztus 29.

Az államilag finanszírozott helyekre való besoroláshoz szükséges feltételek teljesítésének határideje

Szeptember 2.

(17.00 óra)

Az államilag finanszírozott helyekre való besorolás határideje

Szeptember 5.

A megüresedett államilag finanszírozott helyekre való átvezetés határideje

Nem később, mint szeptember 19.

A költségtérítéses helyekre való pontarányos versenylista kihirdetése

Nem hamarabb,

mint szeptember 2.

(17.00 óra után)

A költségtérítéses helyekre való besorolás határideje

Nem később, mint szeptember 30.

Pótfelvételi eljárás költségtérítéses helyekre való besoroláshoz

A felvételi szabályzat VI. pontjában szereplő kérvények és dokumentumok benyújtásának/feltöltésének kezdete

Szeptember 12.

A jelentkezések benyújtásának vége

Szeptember 23.

A költségtérítéses helyekre való pontarányos versenylista kihirdetése

Nem hamarabb,

mint szeptember 26.

A költségtérítéses helyekre való besorolás határideje

Nem később,

mint október 7.

A felvételizőknek az alábbi okmányokkal kell rendelkezniük:

– meghatározott formájú kérvény;

– személyazonossági igazolvány másolata;

– a nyílvántartási személyi kód másolata;

– eredeti érettségi bizonyítvány, s annak melléklete;

– a független tesztelésen való részvételt igazoló eredeti fényképes szertifikát és eredményeit igazoló mellékletének másolata, vagy a multidiszciplináris tesztelésen való részvételt igazoló eredeti fényképes szertifikát és az eredményeit igazoló mellékletének másolata;

– fiúk esetében katonakönyv (amennyiben van ilyen) vagy egyéb nyilvántartási okmány (припісне посвідчення) másolata;

– 4 darab 3×4 cm méretű színes fénykép;

– motivációs levél.

Az Ukrán-Magyar Oktatási-Tudományos Intézetbe meghirdetett baccalaureus (BsC/alap) szintű képzési formákra való felvételinél a multidiszciplináris tesztelésen szereplő tantárgyak alábbi súlyozási szorzótényezőit alkalmazzák:

 

Képzési szakirány/Szak/Képzési program

multidiszciplináris tesztelésen szereplő tantárgyak súlyozási tényezői

UKRÁN NYELV

MATEMATIKA

UKRAJNA TÖRTÉNELME

Képzési szakirány: 01 Oktatás/Pedagógia

Szak: 014.026 Középfokú oktatás. Nyelv és irodalom (magyar)

Képzési program: Magyar nyelv és irodalom

0,4

0,3

0,3

Képzési szakirány: 03 Humán tudományok

Szak: 035 Filológia / 035.071 Filológia. Finn-ugor nyelvek és irodalom (szakfordítás). Első nyelv: magyar

Képzési program: Magyar nyelv és irodalom. Angol nyelv. Szakfordítás

0,4

0,3

0,3

Képzési szakirány: 01 Oktatás/ Pedagógia

Szak: 014.03 Középfokú oktatás. Történelem

Képzési program: Történelem. (Szaktantárgyak: magyar nyelven)

0,3

0,2

0,5

Képzési szakirány: 29 Nemzetközi kapcsolatok

Szak: 291 Nemzetközi kapcsolatok, társadalmi kommunikáció, regionális stúdiumok

Képzési program: Nemzetközi kapcsolatok (Szaktantárgyak: magyar nyelven)

0,4

0,3

0,3

Képzési szakirány: 01 Oktatás/Pedagógia

Szak: 014.04 Középfokú oktatás. Matematika

Képzési program: Matematika. Informatika. (Szaktantárgyak: magyar nyelven)

0,3

0,5

0,2

Képzési szakirány: 01 Oktatás/Pedagógia

Szak: 014.08 Középfokú oktatás. Fizika

Képzési program: Fizika. Informatika. (Szaktantárgyak: magyar nyelven)

0,3

0,5

0,2

Képzési szakirány: 12 Információs technológia

Szak: 122 Számítógép-tudományok

Képzési program: Számítógép-tudományok. (Szaktantárgyak: magyar nyelven)

0,3

0,3

0,3

Az Ukrán-Magyar Oktatási-Tudományos Intézetbe meghirdetett nappali és levelező tagozatos baccalaureus (BsC/alap) szintű képzési formákra a 2019-ben, 2020-ban illetve 2021-ben szerzett szertifikátokban lévő tantárgyak alábbi súlyozási szorzótényezőit alkalmazzák:

 

Magyar nyelv és irodalom

szak

Történelem

szak

Nemzetközi kapcsolatok

vagy

Magyar nyelv

(mint idegen nyelv) + szakfordító

szakok

Matematika és informatika

vagy

Fizika és informatika

vagy

Számítógép-tudomány

szakok

F E L V É T E L I T A N T Á R G Y A K

2019-ben, 2020-ban illetve 2021-ben szerzett szertifikátokkal:

KÖTELEZŐEK:

1. UKRÁN NYELV ÉS IRODALOM •0,3;

2. IDEGEN NYELV •0,3;

1. UKRÁN NYELV ÉS IRODALOM•0,2;

2. UKRAJNA TÖRTÉNELME•0,4;

1. UKRÁN NYELV ÉS IRODALOM•0,2;

2. IDEGEN NYELV•0,4;

1. UKRÁN NYELV•0,25;

2. MATEMATIKA•0,4

SZABADON VÁLASZTOTT:

UKRAJNA TÖRTÉNELME•0,3,

VAGY

FÖLDRAJZ•0,3,

VAGY

MATEMATIKA•0,3,

VAGY

KÉMIA•0,3,

VAGY

BIOLÓGIA•0,3,

VAGY

FIZIKA•0,3

IDEGEN NYELV•0,3,

VAGY

FÖLDRAJZ•0,3,

VAGY MATEMATIKA•0,3,

VAGY

KÉMIA•0,3,

VAGY

BIOLÓGIA•0,3,

VAGY

FIZIKA•0,3

UKRAJNA TÖRTÉNELME•0,3,

VAGY

FÖLDRAJZ•0,3,

VAGY

MATEMATIKA•0,3,

VAGY

KÉMIA•0,3,

VAGY

BIOLÓGIA•0,3,

VAGY

FIZIKA•0,3

UKRAJNA TÖRTÉNELME•0,25,

VAGY

FÖLDRAJZ•0,25,

VAGY

IDEGEN NYELV•0,25,

VAGY

KÉMIA•0,25,

VAGY

BIOLÓGIA•0,25,

VAGY

FIZIKA•0,25

A felvételivel és intézettel kapcsolatos bővebb információ az UMOTI honlapján található.

Forrás.

 

Népszerű a nemzetközi kapcsolatok és a szakfordítói képzés

Felvételi 2021: Az ungvári magyar intézetben 2023 után is lesz anyanyelvű oktatás.

Az idén az ungvári egyetem magyar intézetének 22 diákja vette át az alap- és mesterképzés elvégzését igazoló oklevelet. A járvány miatt az idén is szűk körben rendezték meg a diplomaosztót az egyetem Bercsényi Miklós Könyvtárában. Aztán másnap már el is startolt a felvételi kampány. Az idei hajrá sokkal rövidebb volt, a jelentkezőknek július 14-23. között kellett eldönteniük, hol kívánják folytatni a felsőoktatási tanulmányaikat. Vajon ki merre indul el, és mivel várják a diákokat?

Az Ungvári Nemzeti Egyetem (UNE) 1963 óta a kárpátaljai magyarság egyik bázis-intézménye, amely az elmúlt több mint fél évszázad során többezer diplomás tanárt, kutatót, közéleti személyiséget adott a nemzetnek. Az UNE Ukrán–Magyar Oktatási–Tudományos Intézete (UMOTI) 6 szakirányra hirdetett felvételt a 2021-2022-es tanévre: magyar nyelv és irodalom (nappali és levelező tagozat), történelem (nappali és levelező), matematika, informatika (nappali és levelező tagozat), fizika, informatika (nappali tagozat), nemzetközi kapcsolatok, társadalmi kommunikációs és regionális stúdiumok (országismeret) (nappali és levelező tagozat), Filológia (Finnugor nyelvek és irodalom. Magyar-angol nyelv, szakfordító) (nappali tagozat).

A korábbi évekhez hasonlóan az idén is kizárólag elektronikus formában lehetett jelentkezni a felsőoktatásba.

Az UMOTI munkatársai azonban igény szerint az idei évben is személyesen segítették a felvételizőket az elektronikus kabinetük létrehozásában, illetve a felvételi kérvények benyújtásában.

Ottjártunkkor megtudtuk, az intézményben a két legfiatalabb szak a legnépszerűbb.

– A fordítói szak még csak második éve indult, de már sokkal több jelentkezőnk van, mint tavaly – mondta el Imre Gyula, az UMOTI tanulmányi igazgatóhelyettese, a felvételi bizottság felelős titkára. – Ez a szak elsősorban az ukrán anyanyelvűeket célozza meg, akik a magyar nyelvet nulláról, teljesen az alapoktól kezdik tanulni. Ezzel párhuzamosan az angol nyelvet is tanulják, és a képzés végén szakfordítókká, tolmácsokká válhatnak. A nemzetközi kapcsolatok szakon az idegen nyelv mellett több földrajz irányultságú tantárgyat is hallgatnak, így a fordítói képesítésen túl földrajz baccalaureus minősítést is kapnak. Általában a nemzetközi kapcsolatok szak a legnépszerűbb, de emellett sokan érdeklődnek a magyar nyelv és irodalom tanári szak iránt is. Ez már az elmúlt két évben is így volt. Vannak államilag támogatott helyeink, a matematikán 6, a fizika szakon sajnos csak 3, a magyar nyelv és irodalom szakon 8, illetve a nemzetközi kapcsolatok szakra is sikerült kettőt szereznünk. Sőt, az új szakfordítói szakon már van 5 ingyenes hely áll a rendelkezésünkre, ahhoz képest, hogy tavaly még csak költségtérítéses formában lehetett megkezdeni a képzést.

– Mit eredményezett a rövidebb felvételi időszak?

– Többségében első évfolyamosok érkeznek a magyar intézetbe, de akadnak, akik már a mesterképzésbe vágnak vagy épp a harmadik diplomájuk megszerzésére törekednek. Szerintem nagyon jól tették, hogy lerövidítették a jelentkezés idejét, mert így legalább kevesebb lehetőségük van hezitálni, célirányosan mennek az általuk választott helyre. Akik hozzánk akarnak jönni, azok már jóval korábban tájékozódnak az intézetről, és előkészítik a szükséges papírokat. Az idén állami finanszírozású helyekre 5 kérvény lehetett benyújtani, önköltséges jelentkezés esetén viszont akár 30 kérvényt is be lehetett adni akár egy vagy több intézményen belül.

– Az UMOTI által meghirdetett szakok túlnyomó többségénél igénybe lehet venni a belső magyar nyelv és irodalom vizsgát.

– Így van. Viszont sajnos kevesen éltek ezzel a lehetőséggel.

Az egyetemen négy alkalommal hirdettünk vizsgát, amire előzetesen kellett jelentkezni, de sajnos mindössze 7-en választották ezt az alternatívát.

Holott ez a vizsga a pedagógiai irányultságú szakok bármelyikére megfelelt, és kiváltotta a harmadik, szabadon választott ZNO-vizsgát. Akinek az ukrán nyelv és irodalom, illetve a második, kötelező vizsga mellett a harmadik, (bármilyen más) tantárgyból írt tesztfeladat nem sikerült vagy elszalasztotta, megoldás lehetett a belső magyar nyelv és irodalom vizsga. Ám felhívnám a jövő évi felvételizők figyelmét is: az iskolában írt érettségi vizsga (DPA) nem egyenlő az egyetemen tett felvételi vizsgával! Sokan beleestek ebbe a hibába.

– Az ukrán nyelv, illetve ukrán nyelv és irodalom ZNO újítása okozott fennakadást?

– Nem, sőt, sokaknak, akik nem humán irányultságú szakokra akartak jelentkezni, könnyítés volt, mert így legalább volt esélyük felvételizni. Akik csak az ukrán nyelv tesztet választották, jó eredményeket értek el. Míg a komplex, irodalmi kérdéseket is tartalmazó vizsgán nagy valószínűséggel nem gyűjtöttek volna elegendő pontszámot.

Többen érkeztek hozzánk sikeres ukrán nyelv ZNO-val, akiket például matematika vagy fizika szakra fel tudunk venni, oda nem kell az ukrán irodalommal kiegészített feladatsor.

– Mikor értesítik a diákokat?

– Július 28-a tájékán kapjuk meg a listát arról, hogy ki jutott be államilag támogatott képzésre. A felvételizőnek pedig augusztus 2-ig el kell dönteniük, hol szeretnék folytatni a tanulmányait. Ezt követően pedig azokat értesítik. aki költségtérítéssel tanulnak majd. Nagyon reméljük, hogy ősztől a hagyományos módon indul meg az oktatás.

Dr. Zubánics László az UMOTI történelem tanszékének vezetője elmondta, jó hír, hogy az intézményben valószínűleg 2023 után is lesz magyar nyelvű oktatás.

Ugyanis még múlt ősszel ígéretet kaptak arra az egyetem vezetőségétől, hogy az intézményen belül magyarul oktathatják a szaktantárgyakat. Mivel a törvény előírja, hogy az adott intézményben „néhány tantárgyat” lehet az államnyelvtől eltérő nyelven is oktatni. Tekintettel arra, hogy az ungvári egyetem 20 karán többezer tantárgyat oktatnak, a magyar intézetben lévő párszáz tantárgy belefér abba a „néhány tantárgyba”, amit a kisebbségi nyelven adhatnak elő. A tanszékvezető kitért arra is, hogy Ungvár diákváros, rengeteg lehetőséggel és élménnyel, aki a megyeszékhelyre jön felvételizni, az nem csak minőségi oktatásban részesül, hanem életreszóló élményeket is kap!

Forrás: KISZó

Messenger icon
Küldj üzenetet az App segítségével.