Akár Ukrajnában, akár Magyarországon végzed felsőfokú tanulmányaidat, az alábbi ösztöndíjakat megpályázhatod

ELTE Márton Áron Szakkollégiumi Program

A program elsődleges célja az, hogy a külhoni, magyar nemzetiségű hallgatók tehetséggondozását valósítsa meg szakkollégiumi keretek között, továbbá a program révén szeretnék segíteni a hallgatók szülőföldön maradását, illetve külföldi tanulmányaik befejezését követően szülőföldjükre való visszatérését.

Pályázhatnak azon magyar nemzetiségű, külhoni hallgatók a Kárpát-medence területéről, akik felsőfokú tanulmányaikat szülőföldjükön vagy Magyarországon bármely képzési terület alap- (BA/BSc) vagy mesterszakán (MA/MSc), valamint osztatlan képzésén nappali munkarendben folytatják.

Jelentkezési határidő: augusztus vége.

Felvételi időpontja (szóbeli vizsga): szeptember eleje.

Fontos információ: azok a szakkollégiumi hallgatók, akik sikeres tanévet zárnak, és eleget tesznek a beszámolói feladatoknak, kérvényezhetik szakkollégiumi tagságuk meghosszabbítását a következő tanévre.

Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány

Az alapítvány célja, hogy a Kárpát-medencében élő 14-30 év közötti diákok olyan számukra megfelelő programokban vegyenek részt, amelyek segítik őket tehetségük kibontakoztatására, képességeik fejlesztésére, kapcsolataik építésére.

A sikeresen pályázó diákok részére az üzleti- és tudományos élet megbecsült tagjait kérik fel a mentor szerepére.

Pályázhatnak a 14-30 év közötti nappali tagozatos, kimagasló tanulmányi eredménnyel rendelkező, tanulmányi versenyeken rendszeresen részt vevő diákok.

A Tudás Hatalom! ösztöndíj program

A Torontó és környékén lévő magyar szervezetek egy csoportja, a Kanadai Magyar Vállalkozók Szövetsége, a Torontói Szent Erzsébet Plébánia, valamint a Kanadai Magyar Kulturális Tanács támogatást nyújt olyan magyar anyanyelvű felsőoktatási hallgatóknak, akik Kanada, Ontario tartományában végeznek rövid távú szakmai gyakorlatot.

A Kárpát-medence területéről bármely felsőoktatási intézmény magyar anyanyelvű hallgatója pályázhat, aki alap- (BA/BSc), mester (MA/MSc), valamint osztatlan képzés esetében legalább két lezárt aktív félévvel rendelkezik; doktori képzésben aktív hallgatói jogviszonnyal vagy doktorjelölti jogviszonnyal rendelkezik; angol nyelvből legalább B2 szintű, komplex nyelvtudással rendelkezik.

Jelentkezési határidő: minden évben március 31. és november 30.

Bognár Család Magyar Ösztöndíj Alap

Célja, hogy pénzügyi segítséget nyújtson olyan képzett magyar származású egyetemi hallgatók számára, akik Magyarországon, Romániában, Ukrajnában, Szlovákiában, Szerbiában és az Egyesült Államokban folytatják tanulmányaikat.

A szemeszterenként folyósított ösztöndíj pontos összegét az Alap Ösztöndíjbizottsága határozza meg, az ösztöndíjasoknak pedig rendszeresen beszámolót kell küldeniük tanulmányi előmenetelükről.

Jelentkezési határidő: minden évben július 1-je.

Kisebbségi Jogvédő Intézet esszépályázata

A Kisebbségi Jogvédő Intézet tanulmány-pályázata a külhoni és magyarországi egyetemi hallgatóknak (jogász, társadalomtudományi, politológus szak), fiatal jogászoknak és kisebbségvédelemmel foglalkozó pályakezdő külhoni fiataloknak szól.

Pályázni elsősorban a külhoni magyarsággal, valamint Európa hagyományos nemzeti közösségeivel kapcsolatos jogi, illetve társadalomtudományi elemzéssel lehet.

Pályázatot nyújthatnak be:

  • külhoni és magyarországi egyetemi hallgatók (szaktól és képzési formától függetlenül);
  • külhoni és magyarországi PhD hallgatók;
  • fiatal kutatók és fiatal gyakorló jogászok.

Jelentkezési határidő: március 18.

Magyarország és a közép-európai térség az Európai Unióban, az Európai Unió a világban

A pályázatra a magyarországi felsőoktatási intézmények alap-, mester- vagy osztatlan képzésben részt vevő, valamint a Magyarországgal szomszédos államok magyar nyelven is oktató felsőoktatási intézményeinek 30 évnél fiatalabb, nappali vagy levelező tagozatos, aktív státuszú hallgatói jelentkezhetnek.

Pályázni magyar nyelvű pályaművel lehet, amely a meghirdetett témakörök közül egy témát vizsgál.

A pályázat díjazása:
I. helyezett 500 000 Ft
II. helyezett 400 000 Ft
III. helyezett 300 000 Ft
valamint két különdíj, egyenként 200 000 Ft

Jelentkezési határidő: március 11.

Nemzeti Tehetség Program

A Nemzeti Tehetség Program alapvető célja a Magyarországon és a külhoni magyarlakta területeken a tehetségsegítés fejlesztése.

Pályázhatnak a köznevelésben és felsőoktatásban, valamint a tehetséggondozásban részt vevő, többek között: köznevelési intézmények, felsőoktatási intézmények, illetve azok karai, egyesületek, alapítványok, közalapítványok, Tehetségsegítő Tanácsok.

Jelentkezési határidő: a pályázatok meghirdetését követően 1-2 hónap.

Rákóczi Ösztöndíj

A II. Rákóczi Ferenc Alapítvány a Kárpát-medencei fiatalokért és a kanadai Rákóczi Alapítvány ösztöndíj lehetőséget kínál azon tehetséges fiataloknak, akik részt vettek a Rákóczi Magyarságismereti Mozgótáborban, tagjai a Rákóczi Családi Körnek és az előző tanévben egyetemi tanulmányokat folytattak, amelyet az őszi tanévtől folytatni kívánnak.

Az Alapítvány ösztöndíjjal elsősorban egyetemi alapképzésre (BA/BSc) járókat támogat, másoddiplomásokat, mesterképzésre járókat, doktorit végzőket csak ritka esetben és csak olyanokat, akik nagyon nehéz anyagi körülmények között élnek.

Pályázat benyújtásának időszaka:

Őszi félévre való jelentkezés:

2023.08.25 – 2023.10.15-ig

Tavaszi félévre való jelentkezés:

2024.02.01 – 2024.03.01-ig

Fontos információ: a kárpátaljai pályázók kivételes elbírálásban részesülnek tekintettel a most zajló háború miatt. Azoknak a jelentkezését is várják, akik a háború miatt a jelenlegi félévkor passzív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek.

Ünnepi rajz- és esszépályázat a magyar zászló és címer megünneplésére

A pályázat célja, hogy lehetőséget biztosítson a Kárpát-medencében, illetve a világban szétszórtan élő, valamennyi magát magyarnak valló óvodás, diák és egyetemista hallgató alkotásainak bemutatására.

A pályázók – a Magyar zászló és címer témakör mellett – a magyar történelem kiemelkedő alakjainak évfordulóihoz kapcsolódó témakörökben is benyújthatják műveiket.

Jelentkezési határidő: február 9.

Messenger icon
Küldj üzenetet az App segítségével.