Nyelvtanfolyamok a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felnőttképzési Központja több mint 10 éve minden tanévben nyelvtanfolyamokat hirdet. A tanfolyamon való részvétel nincs feltételhez kötve, bárki jelentkezhet. A 2022/2023-as tanévben a következő nyelvtanfolyamokat indítotja el:

  • angol nyelv;
  • ukrán nyelv;
  • német nyelv;
  • orosz nyelv;
  • magyar mint idegen nyelv.

Nyelvtanfolyamok csoportbeosztása:

az egyes csoportokat (minimum 12 fő) a tanfolyam megkezdésének napján a jelentkezők tudását felmérve alakítják ki.

Nyelvtanfolyamok időbeosztása:

az órákat a hallgatók időbeosztásához alkalmazkodva szervezik meg, akár szombati napokon is. 

Oktatók, tananyag:

az órákat a Főiskola Filológiai tanszékének munkatársai tartják.

Az oktatás tartalma:

az oktatás kiterjed a beszédkészség fejlesztésére, nyelvtani ismeretek bővítésére, hallás utáni szövegértés fejlesztésére, íráskészség fejlesztésére stb. A legfontosabb nyelvtani ismeretek, szókincsbővítés, kifejezések, mondattani ismeretek képezik a tananyag gerincét.

Képesítés formája:

minden tanfolyam elvégzése után a II. RF KMF Felnőttképzési Központja által kiadott kétnyelvű (magyar–ukrán) oklevelet kapnak a hallgatók. A tanfolyamot végzettek közül sok diák nyelvvizsgát tehet a Főiskolán ugyancsak elérhető ECL nyelvvizsgaközpontban is.

info

INFÓ

Az ECL nyelvvizsga részleteiről a Főiskola Felnőttképzési Központjában kaphatsz további, részletes információkat!

Részletes tájékoztatót a Főiskola Felnőttképzési Központjában kaphatnak munkanapokon 8:00-16:00 óra között az alábbi elérhetőségeken:

Felnőttképzési Központ
Cím: 90202 Beregszász, Kossuth tér 6.
Tel.: (+3803141)4-29-68 (158-as mellék)
Web: www.kmf.uz.ua
E-mail:

Messenger icon
Küldj üzenetet az App segítségével.